2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Waarschuwing voor naderende nood- en hulpdiensten via UDAP

Een aantal service providers in Nederland informeert weggebruikers tijdig over een naderende ambulance, brandweer of politiewagen, zodat zij hierop kunnen anticiperen.

Het Nederlandse ‘Urban Data Access Platform (UDAP)’ zorgt inmiddels zo’n 1,5 jaar voor uitwisseling van deze en andere verkeersdata in Nederland, waarbij een van de voornaamste doelstellingen is om de Nederlandse wegen steeds veiliger te maken. Het waarschuwen is op zich niet nieuw, maar steeds meer nood- en hulpdiensten delen hun locatie en bestemming, zodat medeweggebruikers geïnformeerd kunnen worden. Ook zijn er steeds meer navigatiediensten en autofabrikanten die de informatie opnemen in hun dienstverlening.

We rijden graag in onze eigen veilige cocon; met of zonder muziek, met of zonder passagiers. Het verkeer om ons heen nemen we weliswaar in ons op, maar niet zelden worden we toch overvallen door de sirene van een naderende hulpdienst. Vaak omdat we deze pas waarnemen als het voertuig vlakbij is. Sommige automobilisten schrikken of weten even niet wat te doen. Daarom is het van groot belang dat weggebruikers ruim op tijd worden geïnformeerd over een naderende nood- en hulpdienst. UDAP maakt dit mogelijk door relevante informatie te delen via diverse serviceproviders (en via smartphone apps of on-board systemen) bij weggebruikers brengen.

Voorkomen van schrik- en paniekreacties

De informatieberichten over naderende nood- en hulpdiensten worden EVA-berichten genoemd, een afkorting voor ‘Emergency Vehicle Approaching’. Door het delen van deze EVA-berichten worden schrik- en paniekreacties voorkomen. Het geeft de weggebruikers meer tijd om voor zichzelf een geschikte plek te kiezen, zodat de betreffende nood- en hulpdienst veilig kan passeren. Hierdoor kunnen de hulpdiensten sneller en veiliger op de plaats van bestemming komen; en wanneer elke seconde telt, kan dit van levensbelang zijn.

Data-uitwisseling via UDAP op basis van TLEX

Mark Walker, de verantwoordelijke project manager bij Monotch legt uit, “Inmiddels worden er via het UDAP platform zo’n 1 miljard berichten per dag uitgewisseld. Er zijn zo’n 60 wegbeheerders aangesloten en ruim 1200 slimme wegkantapparaten, waaronder bijv. slimme verkeerslichten en bollards. Het platform werkt twee kanten op; het deelt informatie met weggebruikers, en meldt omgekeerd de nadering van weggebruikers aan relevante slimme infrastructuur, zoals het eerstvolgende verkeerslicht. De informatie-uitwisseling gebeurt binnen enkele milliseconden. In het geval van de EVA-berichten ontvangt de weggebruiker informatie over zowel de richting van waaruit het hulpdienstvoertuig nadert, als de actuele afstand tot het eigen voertuig. Op basis van deze informatie (locatie en tijdstip) zullen de EVA-berichten ook alleen worden verzonden naar relevante weggebruikers, waardoor onnodige afleiding wordt vermeden.”

Nederland voorop

Het uitrollen van deze berichten via makkelijk toegankelijke apps van serviceproviders is essentieel voor een effect op verkeersveiligheid. Begin juli 2022 lanceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de noemer Safety Priority Services een samenwerking met zes bedrijven om in-car waarschuwingen voor potentieel verkeersonveilige situaties, waaronder ook nood- en hulpdiensten, een impuls te geven. Middels UDAP zullen dan de weggebruikers die de services van deze zes bedrijven gebruiken, tijdig geïnformeerd worden over naderende nood- en hulpdiensten, waarmee wordt bijgedragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Related Posts

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you