2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met TLEX

Nederland heeft zo’n 5.000 verkeersregelinstallaties (VRIs), waarvan nu 350 iVRI (intelligente verkeersregelinstallaties). Enkele honderden iVRI’s zijn er in voorbereiding.

De invoering gaat wel veel trager dan aanvankelijk verwacht – met name in de grote steden- omdat de materie complex is en standaardisatie tijd kost. Normaal gesproken worden verkeerslichten in 15 jaar afgeschreven. Het is de bedoeling dat er tot 2023 nog minstens 1.000 iVRI’s bijkomen.

Slimme kruispunten

Een slim kruispunt ziet verkeer eerder aankomen. Dat helpt de doorstroming fijnmaziger te regelen, of om brandweer en ambulance vrij baan te geven. Ook speciale verkeersgroepen kunnen prioriteit krijgen. Denk aan een bus met vertraging, of een zwaarbeladen vrachtwagen die om brandstof te besparen en uitstoot te verminderen beter kan doorrijden.

Live verkeersgegevens

Traffic Live Exchange (TLEX) van Monotch, een platform voor live verkeersgegevens, zorgt voor de dataverbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De realisatie van TLEX ontstond als een samenwerkingsproject tussen Monotch en Swarco, als onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het idee van Talking Traffic is dat het verkeerslicht terugpraat: de automobilist ziet op zijn telefoon, of het licht op groen of op rood staat. Hoelang je moet wachten, hangt af van de verkeersregels. En die zijn voor traditionele VRI’s al behoorlijk complex.

Je leest het complete artikel op de site van NRC.

Related Posts

Interchange federation

Sweden and Norway have set up the first federated network of interchanges as part of the NordicWay 3 program. An interchange federation offers C-ITS service

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you