2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch en Nodeon verbeteren C-ITS data uitwisseling in Finland

De Nederlandse en Finse smart mobility specialisten Monotch en Nodeon tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor de uitrol van C-ITS in Finland. Met deze samenwerking onderstrepen beide partijen het belang van gegevensuitwisseling via V2X-platforms, hetgeen veel voordelen biedt voor de stakeholders in het C-ITS-ecosysteem.

Door samen te werken voor de Finse markt promoten Monotch en Nodeon de voordelen van het TLEX I2V-softwareplatform, dat gebaseerd is op open Europese standaarden (ETSI, C-Roads, NordicWay, enz.). Daarnaast maken ze verdere verbeterslagen in het platform door nieuwe functionaliteiten, payloads en interfaces toe te voegen. De samenwerking biedt uitstekende data-uitwisselingsmogelijkheden voor Finse wegbeheerders en een optimale inzet van C-ITS-diensten. De C-ITS-diensten die in Finland zullen worden uitgerold, variëren van prioriteit voor verkeerslichten, optimalisatie van verkeerslichten tot realtime-informatiediensten voor weggebruikers.

Verdere verbetering van het TLEX-platform voor gegevensuitwisseling

De data-uitwisseling via het TLEX-platform van wegkantsystemen naar dienstverleners, de auto-industrie, wegbeheerders, hulpdiensten en uiteindelijk ook weggebruikers sluit uitstekend aan bij de verkeers- en datakennis van lokale partner Nodeon. Deze samenwerkingspartner uit de Finse verkeerssector heeft diepgaande kennis van technologische verkeerssystemen en uitgebreide kennis en veel ervaring met datacommunicatie. De gecombineerde, marktklare oplossingen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan optimalisatie van de verkeersstroom en realtime informatie aan weggebruikers in Finland. Beide bedrijven zijn van mening dat hun samenwerking essentieel is voor de verdere uitrol van C-ITS-technologie en C-ITS-gegevensuitwisselingsdiensten.

Eerste-keus-platform voor C-ITS

Het is duidelijk dat de inzet van ITS-systemen en gegevensuitwisseling via V2X-platforms veel voordelen biedt voor de stakeholders in het C-ITS-ecosysteem. Wegbeheerders zijn in staat om de verkeersstromen en de verkeersveiligheid te verbeteren en bepaalde weggebruikers voorrang te geven. Hierdoor kunnen vrachtverkeer, hulpdiensten, openbaar vervoer en fietsers bijvoorbeeld voorrang krijgen op ander verkeer bij verkeerslichten. Maar belangrijker nog, de platforms zullen ook worden ingezet om weggebruikers realtime te informeren.

Zoals International Business Developer, Gary Lin, uitlegt, heeft Monotch in Nodeon de juiste match gevonden om van TLEX I2V het eerste-keus-platform voor I2V in Finland te maken en om het Talking Traffic-concept in Finland te promoten. “We zullen ervaringen van C-ITS-implementaties in Nederland delen en deze implementeren onder nieuwe specificaties en architecturale opstellingen die verschillen van onze eerdere implementaties. We hebben er allebei vertrouwen in om het TLEX I2V-platform in Finland te implementeren, proefklanten te vinden en de voordelen van C-ITS-services te realiseren.”

Gebundelde krachten voor een verdere uitrol van C-ITS in Scandinavië

“Monotch heeft al in verschillende Europese projecten ervaring opgedaan op het gebied van data-uitwisseling. Als we dit kunnen combineren met de expertise van Nodeon in het uitvoeren van slimme verkeersprojecten, kunnen beide partijen elkaar versterken. Nodeon implementeert al sinds de jaren negentig intelligente verkeersinfrastructuur en heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van ITS-oplossingen en -systemen in onze markten. Voor ons is C-ITS een natuurlijke weg om een ​​stempel te drukken op de verdere ontwikkeling van de ITS-sector en ITS-oplossingen voor de volgende generatie. Ik geloof dat we een uitstekende implementatiepartner kunnen zijn voor V2X-platforms in Finland”, stelt sales directeur van Nodeon, Aapo Pöyhönen.

Ook Menno Malta, CEO van Monotch, is erg blij met deze nieuwe samenwerking. “Met TLEX hebben we een neutrale, open interface-oplossing samengesteld die het multi-vendor C-ITS-ecosysteem ondersteunt, inclusief use-case tooling en KPI’s. We kijken ernaar uit om met Nodeon samen te werken om de Finse markt te betreden en nauw samen te werken om TLEX te implementeren in C-ITS- en Smart City-projecten in Finland en om nieuwe specificaties toe te voegen.”

Over Nodeon

Nodeon is een Finse technologiespecialist met belangrijke expertise op het gebied van slimme verkeersoplossingen en is vooral actief in een stedelijke en interstedelijke omgeving waar het zowel oplossingen voor verkeersstroom als verkeersveiligheidsoplossingen biedt. Dit varieert van vooraf ontworpen ITS-systemen tot systeemlevering en onderhoudsdiensten, waaronder automatisering, elektrisch en telecommunicatieontwerp, systeemintegratie en softwareontwikkeling.

Nodeon’s kernexpertise is de implementatie van gedistribueerde oplossingen voor gegevensverzameling en apparaatbeheer voor infrastructuur, variërend van sensortechnologieën, oplossingen voor gegevensverzameling en gegevenscommunicatie tot industriële automatiseringsprocessen, evenals gecentraliseerde gegevensbeheersystemen en gegevensanalyse. Nodeon is actief in Finland en Zweden.

 

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you