2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

TLEX I2V data in dashboards en met KPI’s

Om onze klanten nog beter te kunnen bedienen, is midden vorig jaar de opslag van meta data voor het TLEX I2V platform verder uitgebreid.

Vervolgens is in de eerste helft van 2020 het platform uitgerust met Dashboarding en KPI’s. Dit om de data overzichtelijk en geïntegreerd in het gebruikersportal weer te kunnen geven.

TLEX I2V dashboards geven inzicht

Zo geven de TLEX I2V dashboards onder meer inzicht in:

  • Overall status van de verbonden objecten
  • Status van de verbinding met de verbonden objecten (verbindingstatus, verbroken verbindingen, redenen van verbroken verbindingen, pogingen tot verbinding  etc.)
  • Omvang van de data-uitwisseling (aantallen berichten per type per verbonden object versus aantallen andere objecten en benchmarks, uitgebreide data-doorvoer etc.)
  • Continuïteit/beschikbaarheid van de data-uitwisseling (worden er berichten ontvangen, vallen er berichtenstroom stil, zijn er dalingen vanwege trage verwerking; dit alles afgezet tegen andere objecten)
  • Kwaliteit (compleetheid en juistheid) van de data-uitwisseling
  • Latency van de datastromen (in absolute zin en afgezet tegen grenswaarden).

Ook is TLEX I2V uitgebreid met een alert functionaliteit; voor alle KPI’s is het mogelijk om alerts in te stellen. Afhankelijk van de instellingen krijgen gebruikers periodiek – bijvoorbeeld dagelijks – een lijst van actuele afwijkingen ten opzichte van gestelde grenswaarden.

Daarnaast zijn de dashboards interactief in gebruik en voorzien van zoomfuncties, selectie en filteropties.

Aanvullende dashboards

Partners van Monotch krijgen de mogelijkheid om aanvullende dashboards te definiëren. En dankzij de ‘single sign on’ laag kunnen partners aanvullende data en analyses toegankelijk maken in het gebruikersportal. Hoe dit eruit ziet, tonen wij u aan de hand van enkele voorbeelden van Dashboarding.

Homepage per specifieke wegbeheerder

Pagina waarop per wegbeheerder in één oogopslag meldingen van de verbonden objecten zichtbaar zijn plus links naar verbindingstatus en de diverse dashboards verdeeld over categorieën Verbinding, Data omvang en Data kwaliteit.

Verbindingsstatus

Verbinding en sessie opbouw inclusief oorzaken van de verbindingsproblemen.

Voorbeelden data omvang

Inzicht in berichten per seconde, doorvoer en volume per berichttype, zowel in aantallen als bytes.

Voorbeelden data kwaliteit

Inzicht in niet-conforme wegobjecten op inhoud berichten

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you