2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

TLEX I2V 2.0 verbindt alle wegkantsystemen

Het TLEX I2V-platform van Monotch – speciaal ontworpen om apparatuur langs de weg te verbinden met service providers, de auto-industrie, wegbeheerders en uiteindelijk de weggebruikers – is aanzienlijk uitgebreid en biedt nu nog veel meer mogelijkheden voor gebruik.

In eerste instantie was het platform ontwikkeld voor het verbinden van kruispunten, voor het creëren van data-uitwisseling met verkeerslichten.

Nieuwe versie TLEX I2V

In de nieuwe TLEX I2V versie is het echter ook mogelijk om een koppeling te maken met andere wegkantsystemen. Hierbij wordt een real-time datastroom met verschillende objecten van verschillende leveranciers van verschillende wegbeheerders mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor oplossingen van verschillende service providers.

In de nieuwste versie van TLEX i2V is dit volledig doorgevoerd, hetgeen betekent dat wegkantsystemen als verkeerslichten, matrixborden, tekstkarren en WIS-auto’s een ‘type- aanduiding’ kunnen krijgen en dat de eigenschappen, governance en kwaliteitscontroles afhankelijk zijn van het type wegkantapparatuur.

Completere ondersteuning wegkantapparatuur

Daarnaast zijn limieten, kwaliteitscontroles en dergelijke nu ook differentieerbaar per object en/of domein. Dit is eveneens doorgevoerd in de schermen en rapportages, denk hierbij bijvoorbeeld aan variabele naamgevingen. Hierdoor wordt een nog completere ondersteuning voor andersoortige wegkantapparatuur mogelijk gemaakt.

Doordat Monotch beschikt over real-time data van alle wegkantsystemen, kan het de gehele C-ITS mobiliteitsketen bedienen. En dit kan veel voordelen opleveren voor de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op het Nederlandse wegennet en voor de veiligheid en comfort van weggebruikers. De nieuwe dashboardfunctionaliteit is in eerste instantie ontwikkeld op verzoek van andere Europese regio’s, maar de nieuwe features zijn uiteraard ook beschikbaar voor Nederlandse klanten.

Related Posts

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you