2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

OPTIMAAL SNELHEIDSADVIES VERKEERSLICHT

Geef snelheidsadviezen op basis van de signaalfase en timing van het naderende verkeerslicht

Optimaal snelheidsadvies op kruispunten is al lange tijd een goede use case en er bestaan al veel oplossingen. Deze oplossingen missen echter de haalbaarheid en openheid die nodig zijn om grootschalige implementaties te realiseren. De oplossing van Monotch veranderde echter de status-quo en implementeerde deze use-case nationaal in Nederland en bij proof-of-concepts in Noorwegen, Denemarken en België.

Hoe GLOSA (groen licht bij optimaal snelheidsadvies) werkt

Wanneer voertuigen op de weg zijn, worden hun positiegegevens (CAM-berichten) verzameld door de serviceproviders van de OBU/APP en via TLEX doorgestuurd naar verkeerslichtcontrollers op de route. In ruil daarvoor sturen de verkeerslichtregelaars via TLEX signaalfase- en timinginformatie van de naderende kruispunten terug naar de dienstverleners. Dienstverleners kunnen deze informatie vervolgens gebruiken om voertuigsnelheidsadviezen te genereren. Dit is een open ecosysteemoplossing die gebruikmaakt van cellulaire communicatie.

Voordelen om de verkeersstroom te optimaliseren

De bewezen voordelen van deze use case zijn onder meer een aanzienlijke vermindering van wachttijd, brandstofverbruik en emissies. De vlottere verkeersstroom verbetert de efficiëntie en veilige doorgang van voertuigen die kruispunten oversteken, het vermindert het aantal stops op kruispunten en maakt een snellere start bij groen licht mogelijk. De open-ecosysteemoplossing van Monotch is ook een kostenefficiënt alternatief voor dure VMS-borden, b.v. ‘Groene golf’ om vergelijkbare voordelen te bieden.

Impact op het milieu

De use case optimaal snelheidsadvies op kruispunten laat zien hoe we het milieu positief kunnen beïnvloeden door realtime verkeersgegevens uit te wisselen.

3% brandstofbesparing bij het naderen van een kruispunt
5% reductie in CO-uitstoot
2% reductie in HC-emissies
2% reductie in NOx-emissies

Toepassingen

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou