2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Solution partner TriOpSys faciliteert veilige UDAP-verbinding

Het partnernetwerk van Monotch is per 1 juli uitgebreid met een nieuwe partner, te weten TriOpSys. Beide ondernemingen onderschrijven het belang dat slimme mobiliteit vraagt om een slimme informatie-uitwisseling tussen weggebruikers, wegbeheerders en service providers.

Eerder dit jaar ging het door Monotch ontwikkelde Urban Data Access Platform (UDAP) van start. Dit platform zorgt er voor dat partijen snel, betrouwbaar en eenvoudig data met elkaar kunnen uitwisselen. TriOpSys heeft een jarenlang trackrecord als het gaat om het leveren van verkeersmanagementdiensten aan wegbeheerders die verkeer monitoren en begeleiden. Met de aangekondigde samenwerking bundelen TriOpSys en Monotch hun krachten als het gaat om het begeleiden en ontzorgen van wegbeheerders, met name op het vlak van netwerkbeveiliging en het faciliteren van een veilige verbinding naar UDAP.

UDAP-dienstverlening en koppeling met wegobjecten

Het UDAP-platform richt zich met name op het ontvangen en snel doorgeven van data ten behoeve van het slim aansturen van wegkantsystemen zoals intelligente verkeersregelinstallaties, pollers en slagbomen. Maar het platform biedt veel meer opties. Zo kunnen wegbeheerders in de ‘SysteemAdministratie’ van UDAP de eigen wegkantsystemen en applicaties beheren en anderen daarvoor machtigen. Ook kunnen zij op basis van de datacommunicatie van de op UDAP aangesloten wegkantsystemen de gewenste verkeersmanagementbeslissingen nemen en specifieke weggebruikers voorrang verlenen bij verkeerslichten.

Veilige netwerkomgeving voor data-uitwisseling

In IT-specialist TriOpSys, dat als expert in mission critical IT en mobiliteit de nodige kennis heeft opgebouwd, vond Monotch de perfecte solution partner om wegbeheerders veilig met het UDAP-platform te verbinden. UDAP is speciaal gebouwd om grote volumes data snel en veilig uit te wisselen. Veiligheid en snelheid zijn daarbij een vereiste maar ook een grote uitdaging. De regels voor aansluiting op UDAP zijn daarom bewust strikt. Niet elke wegbeheerder kan zomaar op UDAP aangesloten worden. Uitvoerig blijven testen op conformiteit aan de kwaliteitseisen is een belangrijke maatregel om voor de veiligheid van data te zorgen. En daarbij kan TriOpSys als solution partner een belangrijke rol spelen. De specialistische kennis en ervaring van TriOpSys op het gebied van bedrijfskritische systemen sluiten namelijk naadloos aan op de eisen die Monotch aan de verbindingen met UDAP stelt. Als partner kan TriOpSys de wegbeheerders stapsgewijs begeleiden bij de aansluiting op de SysteemAdministratie van UDAP en zorg dragen voor een veilige verbinding.

Waardevolle kennisuitwisseling

Rolf Appel, Business Unit Manager Traffic Management bij TriOpSys geeft aan dat dit partnership tevens borgt dat Monotch en TriOpSys waardevolle kennis met elkaar uitwisselen zodat de klanten van TriOpSys op efficiënte wijze en met een goede kwaliteit verbindingen kunnen opzetten en behouden met UDAP. “Met onze samenwerking kunnen we beiden de dienstverlening naar wegbeheerders verbeteren en hen hierin ontzorgen. In de komende jaren gaan we kijken waar de software van Monotch en de integratiediensten van TriOpSys elkaar nog meer kunnen versterken”.

Menno Malta, Directeur Smart Mobility van Monotch, is onder de indruk van de deskundigheid en jarenlange ervaring op het vlak van netwerkbeveiliging van TriOpSys. “Dit is een mooie manier om onze expertise en technologie aan elkaar te verbinden en daarnaast blijven we alert en scherp op de kwaliteitseisen die het Urban Data Access Platform stelt”.

Over TriOpSys

TriOpSys is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van mission critical IT-systemen, ofwel bedrijfskritische softwaresystemen die nooit uit mogen vallen. Voorbeelden zijn verkeer- en alarmcentrales (te land, ter zee en in de lucht), berichten- en commandocentrales en meldkamers.

Het TriOpSys team beschikt over veel kennis inzake meldkamersystemen, technische interfaces, softwareontwikkeling, architecturen en heeft daarnaast de nodige scrum-/agile-ervaring. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie domeinen, te weten: traffic management, public safety & security en defense & space.

Related Posts

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou