2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

VERKEERSSIGNAAL OPTIMALISATIE

Geoptimaliseerde kruispunten met verkeerslichten met behulp van positiegegevens van voertuigen

Om te garanderen dat voertuiggroepen kruispunten op de meest efficiënte, duurzame en veilige manier passeren, worden optimalisatiealgoritmen gebruikt om de optimale signaalstatus van een kruispunt te berekenen met behulp van een vooraf bepaalde set KPI's en voertuigpositiegegevens.

De robuuste open-ecosysteemoplossing van Monotch draagt bij aan het verkorten van onnodige wachttijden bij rood licht en helpt iedereen om sneller op zijn bestemming te komen!

Hoe verkeerssignaaloptimalisatie werkt

Bij het naderen van een gesignaleerde kruising, stuurt de OBU/APP van een voertuig prioriteitsverzoekberichten naar zijn serviceplatform en deze worden vervolgens doorgestuurd naar het TLEX platform. Het TLEX-platform stuurt deze gegevens door naar de verkeerslichtcontroller (TLC). Het ingebouwde optimalisatie-algoritme van de TLC gebruikt vervolgens de positiegegevens en een vooraf bepaalde set KPI's die zijn ingesteld door de wegbeheerder om het signaalstatusplan te berekenen en te wijzigen om een optimale verkeersstroom door het kruispunt mogelijk te maken.

Bewezen voordelen

De bewezen voordelen van deze use case zijn onder meer:

  • De verbeterde oversteekefficiëntie over meerdere opeenvolgende kruispunten
  • Verkorting van wachttijden
  • Verminderde uitstoot

Positieve impact op reistijd

De positieve impact van deze use case is waarneembaar voor signaalgroepen die van de ene hoofdweg naar de andere gaan:

  • Bij 32% van deze signaalgroepen nam het gemiddeld aantal voertuigverliesuren (VVU) af, terwijl voor 21% de VVU toenam;
  • Bij 43% van de seingroepen nam de gemiddelde reistijd over kruispunt af, terwijl de reistijd voor 17% toenam;
  • Het aantal voertuigen dat onnodig moet wachten is in 70% van de seingroepen significant afgenomen en in slechts 17% van de seingroepen toegenomen;
  • De gemiddelde totale wachttijd van voertuigen is in 49% van de gevallen gedaald, terwijl deze in 34% is gestegen.

Toepassingen

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou