image2vector

RIJKSWATERSTAAT – DENM BROKER

Gegevens uit tekstkarren ontgrendelen om weggebruikers te informeren

Voor de rijkswegbeheerder Rijkswaterstaat heeft Monotch een datalink gerealiseerd van DENM tekstkarren van weginspecteurs naar weggebruikers.

Hiervoor heeft Rijkswaterstaat Monotch gevraagd datakoppelingen te ontwikkelen met functionaliteiten als:

  • interface voor de I2V verbinding tussen Rijkswaterstaat DENM tekstkarren en TLEX platform;
  • Rijkswaterstaat DENM berichten verzameld conform Hoofdwegennet-DENM regeling IDD;
  • een geofence-filter toepassen op de berichten;
  • versleutelen van berichten volgens ASN1.Uper.

Haalbaarheid van datacommunicatie

De pilot had tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van de datacommunicatie van de tekstkarren van Rijkswaterstaat naar het TLEX I2V platform naar de onboard units van V-TRON om weggebruikers te informeren. Berichten werden omgezet naar ETSI. En Monotch zorgde ervoor dat de datastromen veilig, snel, makkelijk te monitoren en beschikbaar waren met governance data. De pilot is succesvol gerealiseerd.

Monotch showed it added value by speedily realising the conversion from raw data to ETSI messages so the service providers could use the standardised plug-and-play interfacing.

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou

Related Posts

INTERCOR PROJECT

INTERCOR Monotch operator cloud data Intercor-project Het Intercor-project heeft tot doel "Day-1" C-ITS-diensten te demonstreren en te evalueren. Deze diensten zullen worden geïmplementeerd met behulp van hybride

Lees meer »

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou