2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Pilot met Fietspelotonherkenning via iTLC’s

De fiets wordt vaak gezien als dé oplossing voor de toenemende druk op natuur, milieu en klimaat en voor de schaarse openbare ruimte. Veel gemeenten en provincies nemen initiatieven om het fietsgebruik te stimuleren en de bereikbaarheid per fiets te vergroten. Dit doen ze door het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van een optimaal en veilig fietspadennetwerk. Maar om de juiste beslissingen te kunnen nemen, hebben ze betrouwbare data nodig over het fietsgedrag en de fietsstromen van de inwoners in hun regio.

Daarom draait in het centrum van Utrecht een pilot ‘Fietspelotonherkenning/intelligente verkeerslichtregeling (iTLCS)’. Het doel van deze recent gestarte pilot is om de verkeerslichten aan te sturen op het aantal voertuigen op het fietspad om zo de doorstroming van voertuigen op het fietspad te verbeteren en de lichten effectiever te laten verspringen.

Voorrang voor fietspeletons

De pilot maakt gebruik van radartechnologie van Cycledata gekoppeld aan Monotch’s TLEX/UDAP dataplatform dat de communicatie tussen verkeerslichten en weggebruikers faciliteert. De radar, die voor de iTLC is geïnstalleerd, kan voertuigen op het fietspad met een hoge mate van nauwkeurigheid detecteren, zelfs tijdens piekuren wanneer vooral grote pelotons en verschillende voertuigen met verschillende snelheden op het fietspad rijden. De detectiegegevens worden vervolgens omgezet naar CAM-gegevens en gekoppeld aan het dataplatform. Dit platform, dat direct is aangesloten op het verkeerslicht, kan voorrang geven aan fietspelotons. Hoe meer voertuigen op het fietspad worden gesignaleerd, hoe meer prioriteit het verkeerslicht kan geven. In de pilot maakte Monotch de datakoppeling met de verkeerslichten.

Gegevens verzamelen over fietsgedrag

Cycledata’s High-Quality Cycle Data Radar (HQCDR) enables authorities to collect data on cycling behaviour, which is accurate even during rush hours. These data provide valuable insights into the desired traffic flows, making it possible to make proper decisions about mobility policy, the system and the infrastructure. The Monotch interface creates a direct added value of iTLCs, such as informing road users and prioritising and optimising traffic flow. This offers Cycledata customers the opportunity to act promptly and better attune the traffic lights to the bicycle flows, thus improving the flow of bicycle traffic.

“Dankzij de koppeling met het Monotch TLEX-platform en binnenkort de uitgebreide opvolger UDAP kunnen onze klanten nu ook direct verkeersstromen beheren met de verzamelde data. Een belangrijke waarde toevoeging aan onze HQCDR product- en dienstverlening aan gemeenten en provincies”, zegt Cees van der Zijl van Cycledata. TLEX platform and the expanded successor UDAP, our customers can now directly manage traffic flows with the collected data. This is an important value addition to our HQCDR product and service provision to municipalities and provinces ”, says Cees van der Zijl of Cycledata.

Fiets data

AANGEPASTE INFORMATIE: Ondanks het faillissement van Cycledata is de functionaliteit zoals beschreven - waarbij fietsdata wordt gekoppeld aan het TLEX platform - nog steeds beschikbaar. Neem contact op met Monotch voor meer informatie..

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Related Posts

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou