2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch verlengt ISO9001- en ISO27001-certificeringen

We hebben zojuist de bevestiging gekregen dat Monotch geslaagd is voor de ISO9001-hercertificering.

Tegelijkertijd kregen we bericht dat de controle-audit voor ISO27001 positief was en dat we eraan voldoen om onze bestaande certificering te behouden.

Hercertificering ISO9001

Het doel van de hercertificeringsaudit voor onze ISO9001 was het volgende te beoordelen/vast te stellen:

  • De effectiviteit van ons managementsysteem als geheel in het licht van interne en externe veranderingen en de blijvende relevantie en toepasbaarheid binnen de reikwijdte van onze certificering;
  • Toewijding tonen aan het handhaven van de effectiviteit en verbeteringen van het managementsysteem om de algehele prestaties van het managementsysteem te verbeteren;
  • De effectiviteit van ons managementsysteem met betrekking tot het behalen van onze doelstellingen en de beoogde resultaten van het managementsysteem.

“Na de hercertificeringsaudits van vorig jaar heb ik de functie van Safety Officer overgenomen van Paul Potters. De auditweek was erg intensief maar ook spannend. Met mijn Monotch-collega’s hebben we ervoor gezorgd dat iedereen waar nodig zijn processen bijwerkte.” Bevestigt Ingeborg Malta, Security Officer bij Monotch.

ISO27001-auditcontrole

Omdat de ISO27001 slechts eens in de drie jaar opnieuw gecertificeerd hoeft te worden, hebben we dit jaar onze ISO27001-processen laten controleren door het auditbedrijf. Deze controle-audit heeft tot doel te bevestigen dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging is geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd.

Het auditbedrijf bevestigde dat ook onze ISO27001 nog steeds voldoet aan de eisen die gesteld worden aan deze certificering.

Wat levert ISO-certificering op voor de klanten van Monotch?

Beide ISO-certificaten controleren of Monotch werkt zoals het zegt, zijn klanten tevreden houden en ervoor zorgen dat zijn producten voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Monotch blijft doen waar het goed in is; unieke slimme mobiliteitsplatforms ontwikkelen, diensten leveren volgens de hoogste normen en klanttevredenheid centraal stellen.

Related Posts

Bewegen door de stad

Kom op 19 maart naar bruisend Hasselt voor een onvergetelijke dag op het FTI-festival (Flanders Technology & Innovation). Onze visionaire oprichter, Menno Malta, zal tijdens

Lees meer »

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou