2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch en Traviation kondigen samenwerking aan

De in Nederland gevestigde C-ITS-marktleider Monotch en het Duitse verkeersadviesbureau Traviation bundelen hun krachten om TLEX® op de Duitse markt te brengen.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de Duitse mobiliteitsmarkt brengt Traviation haar specialistische kennis en uitgebreide netwerk in. Samen met de unieke ervaring van Monotch bij het ontwikkelen van een bewezen, veilig, leveranciersonafhankelijk en toekomstbestendig Cooperative Intelligent Transport System, de Traffic Live Exchange, zal deze samenwerking de basis leggen voor schaalbare, intelligente mobiliteitsoplossingen in Duitsland.

Veiliger, duurzamer en efficiënter reizen in Duitsland

Traviation en Monotch werken samen om het Traffic Live Exchange (TLEX®)-platform van Monotch naar Duitsland te brengen. Voortbouwend op de expertise en lokale kennis van Traviation, zal het partnerschap de grootschalige inzet van de C-ITS-diensten ondersteunen om duurzamer, veiliger en efficiënter reizen op de Duitse wegen mogelijk te maken. Als gespecialiseerd bedrijf in verkeerstechniek kan Traviation de nationale, lokale en regionale Duitse vervoersautoriteiten en steden ondersteunen door gegevensgestuurde, geautomatiseerde besluitvorming en prioritering van specifieke weggebruikersgroepen mogelijk te maken.

Kansen voor duurzame mobiliteit in Duitsland

Uit een recent sectoronderzoek, over duurzame mobiliteit in Duitsland, blijkt dat de Duitse overheid en het bedrijfsleven de transitie willen maken naar meer duurzame en slimme mobiliteit. Een van de grote uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, is stadslogistiek. Ook in dit geval wordt Nederland vaak gezien als het beste voorbeeld. Het Nederlandse UDAP-systeem (Urban Data Access Platform) is landelijk geadopteerd en is zelfs wereldwijd het leidende voorbeeld van C-ITS.

Partnerschap om het voortouw te nemen in de transitie van slimme mobiliteit

“We zijn ervan overtuigd dat we door TLEX® op de Duitse markt te implementeren, de basis kunnen leggen voor een landelijk platform voor slimme mobiliteit waarvan alle actoren in het ecosysteem profiteren, van wegbeheerders tot chauffeurs en van fabrikanten van wegkant tot serviceproviders. Traviation heeft de juiste ervaring en connecties in de Duitse verkeersindustrie om deze samenwerking waardevol te maken in het hele ecosysteem en in alle deelstaten (Bundesländer)”, zegt Peter Henkst, CEO en oprichter van Traviation.

Menno Malta, CEO van Monotch, voegt hieraan toe: “Ik ben ervan overtuigd dat het combineren van onze kennis en ervaring met die van Traviation de beste stap voorwaarts is om de slimme mobiliteitsrevolutie in heel Duitsland te starten.”

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Related Posts

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou