image2vector

INTERFACE VOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Interface om ITS-gegevens van verkeersregelinstallaties te ontgrendelen

Binnen de provincie Noord-Holland is een uniek uitvoeringsprogramma Smart Mobility opgezet dat in 2018 en 2019 (met verlenging tot 2020) wordt uitgevoerd. Dit uitvoeringsprogramma wil bijdragen aan de lokale opgaven voor mobiliteit, verstedelijking, energie- en economische transitie en leefbaarheid. De nadruk op mobiliteit ligt op een omslag naar slimme, schone en veilige mobiliteit, waarbij de gebruiker centraal staat. Het programma bekijkt welke nieuwe technologieën en innovaties hier succesvol aan kunnen bijdragen.

Pijlers van het Smart Mobility-programma

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. data en informatie,
  2. voertuig technologie,
  3. fysieke en digitale infrastructuur,
  4. Mobility as a Service (Maas).

Voor elk van deze pijlers zijn projecten uitgewerkt die leiden tot het uitvoeren van onderzoeken, het doen van testen en het uitproberen van pilots in de praktijk.

De provincie heeft hiervoor nu een proeftuin ingericht op de provinciale wegen rond Schiphol. Binnen het programma wordt aandacht besteed aan fiets-, auto-, vracht-, busverkeer en scheepvaart. Binnen deze proeftuin zijn meerdere Slimme Verkeerslichten (iVRIs) in gebruik genomen.

Gegevens ontgrendelen van wegkantapparatuur en verkeersregelaars

For a number of ITS test projects within the Smart Mobility implementation programme, including CONCORDA, it is necessary to disclose the ITS data of these iTLCs to third parties via a standard interface, which transmits the ETSI messages from the iTLCs. The IF2 interface developed on TLEX has been chosen for this purpose. Monotch unlocked the data from roadside equipment and traffic controllers and made the data communication available in ETSI via an IF2 interface for service providers.

The plug-and-play character of TLEX proved its value, enabling the connected service providers to get access to the data well within the deadlines and, even more importantly, with a minimum of latency and a maximum of security.

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou

Related Posts

INTERCOR PROJECT

INTERCOR Monotch operator cloud data Intercor-project Het Intercor-project heeft tot doel "Day-1" C-ITS-diensten te demonstreren en te evalueren. Deze diensten zullen worden geïmplementeerd met behulp van hybride

Lees meer »

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou