2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

INTERFACE VOOR PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Interface om ITS-gegevens van verkeersregelinstallaties te ontgrendelen

Binnen de provincie Noord-Holland is een uniek uitvoeringsprogramma Smart Mobility opgezet dat in 2018 en 2019 (met verlenging tot 2020) wordt uitgevoerd. Dit uitvoeringsprogramma wil bijdragen aan de lokale opgaven voor mobiliteit, verstedelijking, energie- en economische transitie en leefbaarheid. De nadruk op mobiliteit ligt op een omslag naar slimme, schone en veilige mobiliteit, waarbij de gebruiker centraal staat. Het programma bekijkt welke nieuwe technologieën en innovaties hier succesvol aan kunnen bijdragen.

Pijlers van het Smart Mobility-programma

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. data en informatie,
  2. voertuig technologie,
  3. fysieke en digitale infrastructuur,
  4. Mobility as a Service (Maas).

Voor elk van deze pijlers zijn projecten uitgewerkt die leiden tot het uitvoeren van onderzoeken, het doen van testen en het uitproberen van pilots in de praktijk.

De provincie heeft hiervoor nu een proeftuin ingericht op de provinciale wegen rond Schiphol. Binnen het programma wordt aandacht besteed aan fiets-, auto-, vracht-, busverkeer en scheepvaart. Binnen deze proeftuin zijn meerdere Slimme Verkeerslichten (iVRIs) in gebruik genomen.

Gegevens ontgrendelen van wegkantapparatuur en verkeersregelaars

Voor een aantal ITS-testprojecten binnen het uitvoeringsprogramma Smart Mobility, oa CONCORDA, is het noodzakelijk om de ITS-gegevens van deze iVRIs aan derden te verstrekken. Dit gebeurt via een standaardinterface, die de ETSI-berichten van de iVRIs doorstuurt. Hiervoor is gekozen voor de op TLEX ontwikkelde IF2-interface. Monotch ontgrendelde de data van wegkantapparatuur en verkeersregelaars en maakte de datacommunicatie beschikbaar in ETSI via een IF2-interface voor serviceproviders.

Het plug-and-play karakter van TLEX bewees zijn waarde, waardoor de aangesloten serviceproviders ruim binnen de deadlines toegang kregen tot de data, en nog belangrijker, met een minimum aan latency (vertraging) en een maximum aan veiligheid.

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Related Posts

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou