2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Interchange federatie

Zweden en Noorwegen hebben het eerste gefedereerde netwerk van C-ITS datahubs (Interchanges) opgezet als onderdeel van het NordicWay 3-programma.

Een interchange federatie biedt C-ITS-dienstverleners de mogelijkheid om aan te sluiten op een netwerk van Interchanges door te verbinden met één Interchange.

Echte internationale samenwerking op het gebied van slimme mobiliteit

Telecom Italia (TIM S.p.A.) heeft met succes verbinding gemaakt met de Zweedse Interchange en neemt via deze interchange ook data uit Noorwegen af. Dit wordt gedaan als onderdeel van de C-Roads Hybrid Testing Group.

En om het nog internationaler te maken, is Spanje van plan om via CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia) in de nabije toekomst ook verbinding te maken met het Interchange Federated Network.

Vertegenwoordigers van CTAG zeggen, “Een van de belangrijkste doelstellingen voor CTAG als beheerder van de SISCOGA CCAM-corridor in Spanje is om de beste prestaties te garanderen voor de V2X-services die beschikbaar zijn voor weggebruikers en testers.

Met dit in het achterhoofd moeten betrouwbaarheid en interoperabiliteit worden nageleefd, ongeacht de communicatietechnologie (korte of lange afstand) die de levering van dergelijke diensten ondersteunt. We zijn er van overtuigd dat services technologie-agnostisch moeten zijn. Daarom moet er worden gebruikt wat beschikbaar is of het beste past in elke situatie.

We zien daarom deelname aan C-Roads testactiviteiten als de sleutel om hieraan te voldoen. Met name vanwege de verschillende kenmerken van het Europese wegtransportsysteem en verschillende nationale strategieën voor het inzetten van V2X-diensten.

Om specifiek tegemoet te komen aan langeafstandscommunicatie en aanverwante problemen, werd er bij deelname aan C-Roads TF4 “Hybride communicatie” een test-sessies opgezet. Deze is aangehouden na het einde van onze gefinancierde C-ROADS-projectactiviteiten. Naar onze mening is samenwerking in het proces om gezamenlijk een geharmoniseerd, interoperabel en duurzaam grootschalig netwerk te creëren voor gegevensuitwisseling tussen landen essentieel. Netwerk (long-range) en directe (short-range) communicatie kunnen naast elkaar bestaan om het volledige potentieel van V2X-diensten te benutten. Zo wordt alle communicatie verbeterd om de veiligheid, efficiëntie en vermindering van vervuiling langs Europese wegen te realiseren.”

Wat is een interchange en wat doet het?

C-ITS-diensten zijn gebaseerd op de communicatie en interoperabiliteit van de technische systemen van verschillende mobiliteitsactoren. In dit internationale multi-stakeholder ecosysteem dat verschillende technische en geografische gebieden omvat, is er behoefte aan een dienst waarmee eindgebruikers C-ITS-diensten kunnen ontvangen terwijl ze van het ene naar het andere gebied (land, stad, regio) gaan.

Met ander woorden, er is behoefte aan een telefooncentrale-achtige dienst om gegevens te matchen en uit te wisselen tussen C-ITS-data/dienstverleners en C-ITS-data/-dienstengebruikers.

Het belang van een interchange federatie

Waarom is het überhaupt belangrijk om een interchange federatie te hebben? Nou, dienstverleners (zoals ontwikkelaars van navigatie-apps en Tier 1-partijen) kunnen aansluiten op een open interchange. Zo kunnen ze leren welk type data beschikbaar is in het hele netwerk van de aangesloten interchanges. Dit helpt ze om de mobiliteitsoplossing optimaal te creëren. En wat nog sneller en slimmer is, is dat de serviceproviders alle gegevens op één plek kunnen gebruiken.

Voordelen van een Interchange federatie

De interchange federatie komt verschillende partijen in het smart mobility-ecosysteem ten goede:

Dienstverlener:

  • Meer informatie over het type gegevens
  • Alle gegevens op één plek
  • Creëert de meest geschikte oplossing

Weggebruikers:

  • Krijgt de meest geschikte informatie over verkeerssituaties

Wegbeheerders:

  • Kunnen meer gegevens gebruiken
  • Meer weggebruikers krijgen toegang tot mobiliteitsinformatie
  • Verbetert de impact op weggebruikers

Interchange is klaar voor volwaardig gebruik

Monotch heeft een interchange ontwikkeld, die nu klaar is voor volwaardig gebruik. Natuurlijk nemen we dashboarding, monitoring, governance en datakwaliteitscontrole mee. De interchange is beschikbaar als service voor bewezen en snelle implementatie van een slim mobiliteitssysteem.

Hoe begin je en waar vind je meer informatie over de interchange? Neem contact op met het Monotch-team.

Related Posts

Bewegen door de stad

Kom op 19 maart naar bruisend Hasselt voor een onvergetelijke dag op het FTI-festival (Flanders Technology & Innovation). Onze visionaire oprichter, Menno Malta, zal tijdens

Lees meer »

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou