2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd.

Menno Malta oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het platform en het bijbehorende dashboard legt uit hoe het werkt als onderdeel van de SmartReads van het Smart Mobility platform van de MRA. “Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) in Nederland maken gebruik van het nieuwe platform maar er kan nog veel meer. Slimme mobiliteit vraagt om een slimme informatie-uitwisseling tussen verkeersdeelnemers en wegbeheerders. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom UDAP ontwikkeld dat wegbeheerders verkeersdeelnemers en serviceproviders in staat stelt om snel betrouwbaar en eenvoudig data met elkaar uit te wisselen.”

Efficiënter afwikkelen van verkeer

De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende serviceproviders op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen. Zo kan UDAP prioriteit geven aan hulpdiensten en bovendien de overige verkeersgebruikers via de serviceprovicers (app of navigatie) waarschuwen. Malta: “Als je ’s nachts als enige op de weg rijdt en je gebruikt bijvoorbeeld Flitsmeister, Onderweg of RingRing, dan heb je in principe altijd groen op de aangesloten verkeerslichten.”

UDAP faciliteert data-uitwisseling

De uitvoering van deze toepassingen ligt bij de gebruikers maar UDAP faciliteert de onderliggende data-uitwisseling. Dat maakt een hoop toepassingen mogelijk. Malta: “Van tijd tot groen en adviessnelheden voor weggebruikers via apps tot prioritering van wegverkeer bij intelligente kruispunten. Maar in de toekomst kunnen we het bijvoorbeeld ook inzetten voor het meten van bandenspanning via sensoren en allerlei andere data. We verwachten dat er in de komende jaren enkele duizenden infrastructurele objecten extra aangesloten worden.”

Veilig grote hoeveelheid data versturen

De onderscheidende kracht van UDAP en de software is de massa aan volume die het systeem met een ultra-lage latency kan ontvangen en versturen. “Het platform is gebouwd om grote volumes snel en veilig uit te wisselen. In de eerste praktijkcase waarbij alle Nederlandse iVRI’s zijn aangesloten zien we daar meteen het resultaat van. Een voorbeeld: data gaat binnen enkele milliseconden van de iVRI op straat naar UDAP en weer door naar de applicaties van weggebruikers langs de weg.”

750 iVRI’s op UDAP

Veiligheid en snelheid zijn een vereiste maar ook een grote uitdaging. De regels voor aansluiting op UDAP zijn daarom bewust strikt. “Op dit moment zijn er circa 750 iVRI’s actief. Van elke iVRI wordt bijgehouden hoe snel deze reageert op verstuurde data. Als die respons buiten een x aantal milliseconden valt geeft de software een waarschuwing. Als de responstijd niet bijgesteld wordt ontkoppelen we die iVRI uit het systeem. Daarna moet eerst worden aangetoond dat de iVRI weer aan de eisen voldoet voordat deze weer op UDAP kan worden aangesloten. Die audits zijn belangrijk om te voorkomen dat er vreemde data tussenkomt die niet op het platform thuishoort. Niet elke beheerder kan zomaar op UDAP aangesloten worden. Uitvoerig blijven testen op conformiteit aan de kwaliteitseisen is een belangrijke maatregel om voor veiligheid van data te zorgen.”

Klik hier voor het volledige artikel op de Smart Mobility MRA site.

Related Posts

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou