2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

CONCORDA

Project details

Oplossingen

Client

Meer
informatie of een demonstratie nodig?

WE HELPEN JE GRAAG

Monotch verbindt wegkantunits en verkeerslichtcontrollers met CONCORDA-testvoertuigen

De Nederlandse CONCORDA-projectpartners, FCA-CRF, NXP en The Amsterdam Practice Trial testen de informatie-uitwisseling tussen testauto's en weginfrastructuur om de zelfrijdende taken van auto's te ondersteunen. De partners gebruiken verschillende communicatietechnieken (hybride) in verschillende verkeerssituaties om de tijd te testen die nodig is voor informatieoverdracht en de status van gegevens wanneer ze de auto bereiken via slimme verkeerslichten of wegwerkzaamheden. Voor mobiele of cloudcommunicatie verbindt TLEX de wegeninfrastructuur met auto's.

Minimale latency en maximale beveiliging

Monotch zorgde achtereenvolgens voor directe koppelingen met wegkantunits en verkeerslichtcontrollers en maakte de datacommunicatie beschikbaar in ETSI via IF2-interface voor serviceproviders NXP en V-Tron. Bovendien hebben ze berichten omgezet naar ETSI en de communicatie tussen infrastructuur en voertuig veilig, snel, gemakkelijk te controleren en beschikbaar gemaakt met governancegegevens.

Het plug-and-play karakter van TLEX bewees zijn waarde, waardoor aangesloten service providers ruim binnen de deadlines toegang krijgen tot de data, en belangrijker nog, met een minimum aan latency en een maximum aan veiligheid.

Succesvol getest

Tijdens een eerste CONCORDA-testweek van 2-6 september 2019 in de Metropoolregio Amsterdam, werd de technologie met succes getest en kon het consortium waardevolle gegevens verzamelen voor verdere simulaties en analyses, waarbij de aspecten werden geïdentificeerd die voor een tweede testweek moesten worden verfijnd. Het testgebied wordt uitgebreid naar de snelwegen A5 en A9 en de binnenstad van Amsterdam (stedelijke weg). Voor de uitgebreide test wordt ook de wegeninfrastructuur op de A5 en A9 aangesloten op TLEX.

CONCORDA project

CONCORDA is een publiek-privaat, medegefinancierd, grootschalig grensoverschrijdend project gericht op het pre-testen van de inzet van connected en geautomatiseerd rijden op snelwegen en binnen (inter)stedelijke omgevingen. CONCORDA bereidt Europa voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning, waarvoor slimme voertuigen en hoogwaardige digitale wegeninfrastructuur nodig zijn.

De communicatietechnologie om de uitwisseling tussen autonome voertuigen en weginfrastructuur mogelijk te maken, wordt getest in CONCORDA-pilots in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. De testen vinden niet alleen plaats op de snelweg, maar ook op provinciale wegen en wegen in de bebouwde kom van Amsterdam.

Implementaties

icon/m/platform/fc/tlex-smart-mobility-platformCreated with Sketch.

TLEX I2V-platform

Een zeer schaalbaar platform ontworpen voor omgevingen met meerdere leveranciers waarin grote aantallen apparaten en/of sensoren realtime gegevens uitwisselen. Naast ongeëvenaarde prestaties en schaalbaarheid zijn de hoogste normen voor beveiliging en privacy de belangrijkste kenmerken.

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou