2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

STADSTOEGANG

Voorwaardelijke stadstoegang voor aangewezen verkeer

Having a liveable city centre with an attractive residential and economic climate is crucial to the attractiveness of a city. However, those qualities often create tension between the residents, shops, and visitors, as traffic becomes an issue with the visiting cars and distribution trucks travelling through the city centre. Consequently, the term “low-traffic” occurs frequently in the policy of many cities.

With retractable bollards and poles connected to Monotch’s TLEX platform, a dynamic solution is created to balance restricting access and to allow designated traffic conditionally into the city centre. As a result, the city centre remains accessible, but there will never be more traffic than necessary in the area.

Hoe TLEX werkt voor stadstoegang

Bij het naderen van toegangsbarrières en bolders in gecontroleerde gebieden, stuurt de OBU/APP van een aangewezen voertuig toegangsverzoeken naar zijn serviceplatform, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het TLEX-platform. Het TLEX-platform stuurt deze gegevens dan door naar het besturingssysteem van de slagboom/paal. Het besturingssysteem verifieert het verzoek en verleent automatisch toegang tot het naderende voertuig met de juiste inloggegevens door de slagboom in te trekken.

Voordelen voor steden

Het belangrijkste voordeel van deze use case is het evenwicht en de controle die aan autoriteiten wordt gegeven om hun beleid voor verkeerstoegang in stadscentra uit te voeren, waaronder:

  • Beperken van autoverkeer tot alleen bestemmingsverkeer
  • Beleid instellen voor toegangscontrole voor aangewezen verkeer, b.v. alleen elektrische voertuigen
  • Toegang verlenen aan hulpdiensten wanneer dat nodig is

Impact op stadscentra bij het gebruik van TLEX

Door TLEX te gebruiken voor toegang tot stadscentra zullen toegankelijke centra ontstaan die niet overvol zijn door onnodig verkeer dat er doorheen gaat.

Implementations​

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou