STADSTOEGANG

Voorwaardelijke stadstoegang voor aangewezen verkeer

Een leefbaar stadscentrum met een aantrekkelijk woon- en economisch klimaat is cruciaal voor de levendigheid van een stad. Die twee kwaliteiten zorgen echter vaak voor een spanningsveld tussen bewoners, winkels en bezoekers, aangezien het verkeer een probleem wordt met de bezoekende auto's en distributievrachtwagens die door het stadscentrum rijden. Als gevolg hiervan komt de term “low-traffic” veelvuldig voor in het beleid van veel steden.

Met intrekbare bolders en palen die zijn aangesloten op het TLEX-platform van Monotch, wordt een dynamische oplossing gecreëerd om de balans te vinden tussen het beperken van de toegang en het voorwaardelijk doorlaten van aangewezen verkeer in het stadscentrum. Hierdoor blijft de binnenstad bereikbaar, maar komt er nooit meer verkeer dan nodig in het gebied.

Hoe TLEX werkt voor stadstoegang

Bij het naderen van toegangsbarrières en bolders in gecontroleerde gebieden, stuurt de OBU/APP van een aangewezen voertuig toegangsverzoeken naar zijn serviceplatform, dat vervolgens wordt doorgestuurd naar het TLEX-platform. Het TLEX-platform stuurt deze gegevens dan door naar het besturingssysteem van de slagboom/paal. Het besturingssysteem verifieert het verzoek en verleent automatisch toegang tot het naderende voertuig met de juiste inloggegevens door de slagboom in te trekken.

Voordelen voor steden

Het belangrijkste voordeel van deze use case is het evenwicht en de controle die aan autoriteiten wordt gegeven om hun beleid voor verkeerstoegang in stadscentra uit te voeren, waaronder:

  • Beperken van autoverkeer tot alleen bestemmingsverkeer
  • Beleid instellen voor toegangscontrole voor aangewezen verkeer, b.v. alleen elektrische voertuigen
  • Toegang verlenen aan hulpdiensten wanneer dat nodig is

Impact using TLEX in city centres

Using TLEX for access to city centres will create accessible centres that are not crowded by unnecessary traffic passing through it.

Implementaties

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou