2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch contributes to NordicWay C-ITS programme

NordicWay 3 is a European C-ITS pilot project that enables vehicles, infrastructure and network operators to communicate safety hazards and other information from roads in the Nordic countries between different stakeholders. Monotch has recently joined this exciting C-ITS programme. Scandinavia develops C-ITS The Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden have decided to develop their […]

Monotch participeert in NordicWay C-ITS programma

NordicWay3 is een Europees C-ITS-project waarmee voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders veiligheidsrisico’s en andere informatie van wegen in de Scandinavische landen tussen verschillende belanghebbenden kunnen uitwisselen. Monotch heeft zich onlangs aangesloten bij dit uitdagende C-ITS-programma. De Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben besloten hun C-ITS-samenwerking te ontwikkelen. In eerste instantie begon deze samenwerking met […]

TLEX successfully used in Concorda test

The first CONCORDA test week took place from 2-6 September 2019 in the Metropolitan Region of Amsterdam. Hereto, the local project’s partners – FCA-CRF, NXP and The Amsterdam Practical Trial- tested the information exchange between test cars and road infrastructure to support the self-driving task of vehicles. Testing information transmission Therefore, the partners used different […]

TLEX succesvol ingezet bij eerste CONCORDA test

De eerste CONCORDA-testweek vond plaats van 2 tot 6 september 2019 in de metropoolregio Amsterdam. Hier hebben de partners van het lokale project – FCA-CRF, NXP en Praktijkproef Amsterdam de informatie-uitwisseling tussen testauto’s en wegeninfrastructuur getest om de zelfrijdende taak van auto’s te ondersteunen. De partners gebruikten verschillende communicatietechnieken (hybride) in verschillende verkeerssituaties, om de […]

Monotch breidt verder uit met Gapstars

Logo Monotch

Vorig jaar juni koos de Nederlandse automotive startup Monotch Gapstars om het ontwikkelingsteam verder uit te breiden. Nu verdubbelt de winnaar van de Automotive Innovation Award 2019 zijn overzeese team. Leander Rijneveld, CTO van Monotch: ‘Tot nu toe was 2019 een jaar van solide groei voor ons. Dit betekende dat we snel een extra toevoeging […]

Monotch wins Automotive Brand Contest 2019 award

On the press day of the IAA 2019 motor show in Frankfurt, the organisation announced Monotch as one of the winners of the Automotive Brand Contest 2019. Traffic Live Exchange (TLEX) from Monotch was awarded for outstanding product and communication design and Innovation of the Year winner in the category Connectivity. The Monotch team is very […]

Monotch wint Automotive Brand Contest award op IAA Frankfurt

Op de persdag van de IAA 2019-motorshow in Frankfurt werd Monotch aangekondigd als één van de winnaars van de Automotive Brand Contest 2019. Traffic Live Exchange (TLEX) van Monotch werd bekroond voor een uitstekend product- en communicatieontwerp en winnaar van de Innovation of the Year in de categorie Connectiviteit. Het Monotch-team is erg trots op […]

ITS European Congress 2019 activities powered by Monotch technology

At the ITS European Congress, Brainport 2019 early June, Monotch was the driving force behind many congress activities. Monotch provided the parking data for the Andes route planner for the Mobifestival, the Public Day of the congress. Monotch connected the traffic lights on the ITS Corridor to the Dynniq Greenflow app in the shuttle buses […]

Veel ITS Europe 2019 activiteiten met Monotch-technologie

Tijdens het ITS European Congress Brainport 2019 begin juni was Monotch de drijvende kracht achter veel congresactiviteiten. Zo leverde Monotch de parkeergegevens voor de Andes-routeplanner voor het Mobifestival, de openbare dag van het congres. Monotch verbond de verkeerslichten op de ITS Corridor met de Dynniq Greenflow-app in de shuttlebussen en de VIP-auto’s en wisselde gegevens […]

Monotch bij de TOP150 EU Mobiliteit startups

We zijn trots om aan te kondigen dat we zojuist zijn genomineerd door het EUStartupPrize evaluatieteam als één van de TOP 150 aanvragers van mobiliteit van het jaar! Uit een selectie van 568-toepassingen behoort Monotch tot de 150 beste toepassingen die zijn geselecteerd voor de 2019-editie van EUSP voor mobiliteit. 150 beste mobiliteit startups in […]