2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Verhoogde veiligheid door verbonden voertuigen

“Alles wat met alles verbonden is, is een kantelpunt. Publieke en private samenwerking zal technologie ontwikkelen die levens redt, het verkeer verbetert, handel stimuleert en het milieu helpt.” Staat er vermeld op de iATL-website. Monotch ondersteunt deze visie en ondertekende daarom het lidmaatschap van de Infrastructure Automotive Technology Laboratory (iATL) Partner Alliance. C-V2X-toepassingen “Het is […]

Advance safety through connected vehicles

“Everything connected to everything is a tipping point. Public and private collaboration will develop technology that saves lives, improves traffic, drives commerce and helps the environment.” as stated on the iATL website. Monotch supports this vision and therefore signed the membership to the Infrastructure Automotive Technology Laboratory (iATL) Partner Alliance. C-V2X applications “It is the […]