2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch wint Vlaamse aanbesteding digitale voertuigvolging

Eind juli kreeg Monotch de bevestiging dat het de aanbesteding van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) voor het digitaal volgen van wegwerkvoertuigen had gewonnen.

Met dit project “Vlaanderen Digitaal Volgsysteem” neemt de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid serieus en naar een hoger niveau.

Hoe verhoog je de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden?

Er zijn veel manieren om de veiligheid rond wegwerkzaamheden te verbeteren, waarvan de meeste fysiek zijn, zoals waarschuwingsborden op de weg en pionnen die ruimte tussen de wegwerkers en chauffeurs houden. De volgende stap om de veiligheid te verbeteren en de hinder zo laag mogelijk te houden, is het vooraf en realtime informeren van weggebruikers over wegwerkzaamheden.

Stelt je voor dat je ter plaatse nauwkeurige waarschuwingen ontvangt op je navigatie-app of in-car-apparaat bij het naderen van wegwerkzaamheden. Dit is het meest efficiënt omdat dat dit het exacte moment is waarop je actie kunt ondernemen, zoals vertragen, afstand houden of een andere route kiezen.

C-ITS-platform om gegevensuitwisseling wegwerkzaamheden te vergemakkelijken

Wegwerkvoertuigen met een GPS-volgsysteem geven hun gegevens door aan weggebruikers en geven de exacte locatie in realtime door. De gegevens van al deze voertuigen worden verzameld in één datafeed met behulp van het TLEX®-platform.

Deze informatie wordt als eerste stap teruggekoppeld naar de Verkeerscentrales. De tweede stap is om deze gegevens openbaar te maken, zodat leveranciers van oplossingen (app-bouwers) deze gegevens kunnen delen op apparaten in de auto en navigatie-apps.

Mark Walker, projectmanager bij Monotch, zegt: “Het mogelijk maken dat de informatie over wegwerkzaamheden van gepland naar realtime wordt gedeeld met behulp van een C-ITS-platform komt in Vlaanderen tot leven via dit digitale voertuigvolgproject. Uiteraard kan dit in de toekomst worden uitgebreid naar andere voertuigtypen, zoals nood- en hulpdienstvoertuigen.”

Aanvullend op het Mobilidata-programma

Het Mobilidata-programma is het grootste intelligente mobiliteitsproject van de Vlaamse overheid.

Deze specifieke aanbesteding is een kleiner project dat aansluit bij het Mobilidata-programma en het gebruik van intelligente mobiliteitsdata voor Vlaamse weggebruikers verbetert. Met TLEX® als basis kan Monotch deze service van waarschuwingen voor wegwerkzaamheden zeer snel inzetten.

Erika Decorte, programmaleider Mobilidata, Agentschap Wegen en Verkeer vertelt, “Het digitaal volgen van voertuigen voor wegwerkzaamheden biedt een waardevolle bron van realtime en betrouwbare gegevens, die bijdragen aan de veiligheid van zowel wegwerkers als weggebruikers, een belangrijke ambitie voor Mobilidata.”

Wereldwijd het gebruik van C-ITS uitbreiden

Monotch is het toonaangevende bedrijf in de ontwikkeling van C-ITS-platforms. Het Traffic Live Exchange (TLEX®)-platform is het enige systeem dat via het UDAP-platform in Nederland, landelijk is geïmplementeerd. Dit maakt Nederland een koploper op het gebied van slimme mobiliteit.

Nu autonoom rijden, verkeersdigitalisering en verkeersveiligheid steeds meer op de voorgrond komen van beleidsmakers, wordt de behoefte aan een platform dat alle mobiliteitsspelers verbindt duidelijk. TLEX® maakt deel uit van de grote slimme mobiliteitsprojecten van de Nederlandse en Vlaamse overheid. Tampere (Finland) is de eerste Finse stad die een project is gestart waarin ook TLEX® is opgenomen. Monotch bereidt zich voor om wereldwijd nog meer C-ITS-projecten te ondersteunen en te initiëren door het partnernetwerk uit te breiden.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you