2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch participeert in NordicWay C-ITS programma

NordicWay3 is een Europees C-ITS-project waarmee voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders veiligheidsrisico’s en andere informatie van wegen in de Scandinavische landen tussen verschillende belanghebbenden kunnen uitwisselen.

Monotch heeft zich onlangs aangesloten bij dit uitdagende C-ITS-programma.

De Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben besloten hun C-ITS-samenwerking te ontwikkelen. In eerste instantie begon deze samenwerking met het NordicWay-project. Vervolgens werd dit voortgezet met het NordicWay 2-project. En uiteindelijk zijn we nu door middel van uitgebreide gezamenlijke proefactiviteiten aangekomen bij het project “NordicWay 3 – Stedelijke verbinding”.

Essentiële C-ITS-services implementeren

Allereerst zal het voorgestelde project, gevormd door ministeries en wegbeheerders, innovatieve, essentiële C-ITS-diensten inzetten (studies met pilots). Bovenal, is het project een samenwerking tussen publieke en private partners in Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken en bouwt voort op de resultaten van de eerdere NordicWay-projecten.

NordicWay 3 kick-off meeting

Op de recente, drukbezochte kick-off meeting in Stockholm presenteerden alle betrokken partijen hun suggesties. Dit resulteerde in een eerste taakverdeling en werkgroepen. Hierbij heeft Monotch zich aangesloten bij verschillende werkgroepen, waaronder het knooppunt Interchange en de werkgroep verkeerslichten. Bovenal heeft Monotch tot doel om kennis bij te dragen die is opgedaan in eerdere ITS-projecten zoals Talking Traffic, Intercor en Concorda. In de komende maanden zal verdere finetuning zorgen voor projectsucces in de toekomst. Houd onze updates in de gaten en we houden u op de hoogte van de voortgang van dit NordicWay-project!

Related Posts

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you