Monotch participeert in NordicWay C-ITS programma - Monotch

Smart Mobility Platforms

Monotch participeert in NordicWay C-ITS programma

NordicWay3 is een Europees C-ITS-project waarmee voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders veiligheidsrisico’s en andere informatie van wegen in de Scandinavische landen tussen verschillende belanghebbenden kunnen uitwisselen.

Monotch heeft zich onlangs aangesloten bij dit uitdagende C-ITS-programma.

De Scandinavische landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden hebben besloten hun C-ITS-samenwerking te ontwikkelen. Deze samenwerking begon met het NordicWay-project en werd voortgezet met het NordicWay 2-project door middel van uitgebreide gezamenlijke proefactiviteiten binnen het project “NordicWay 3 – Stedelijke verbinding”.

Essentiële C-ITS-services implementeren

Het voorgestelde project, gevormd door ministeries en wegbeheerders, zal innovatieve, essentiële C-ITS-diensten inzetten (studies met pilots). Het project is een samenwerking tussen publieke en private partners in Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken en bouwt voort op de resultaten van de eerdere NordicWay-projecten.

NordicWay 3 kick-off meeting

Op de recente, drukbezochte kick-off meeting in Stockholm presenteerden alle betrokken partijen hun suggesties. Dit resulteerde in een eerste taakverdeling en werkgroepen. Monotch heeft zich aangesloten bij verschillende werkgroepen, waaronder het knooppunt Interchange en de werkgroep verkeerslichten. Monotch heeft tot doel de kennis bij te dragen die is opgedaan in eerdere ITS-projecten zoals Talking Traffic, Intercor en Concorda. In de komende maanden zal verdere finetuning zorgen voor projectsucces in de toekomst. Houd onze updates in de gaten en we houden u op de hoogte van de voortgang van dit NordicWay-project!