2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch en TraffGo Road kondigen samenwerking aan

De in Nederland gevestigde C-ITS-marktleider Monotch en TraffGo Road, een dochteronderneming van de internationale informatie- en communicatiegroep Materna, bundelen hun krachten om TLEX® naar de Duitse markt te brengen.

TraffGo Road heeft ruim 20 jaar ervaring in de mobiliteits-IT-markt. Het nieuwe partnerbedrijf dat intelligente IT-concepten en -oplossingen ontwikkelt voor gemeenten en overheidsorganisaties zal zichtbaar zijn bij de uitrol van het Coöperatieve Intelligente Transport Systeem(C-ITS) TLEX®, ontworpen door Monotch. Dit partnerschap legt de basis voor slimme en schaalbare oplossingen voor betere mobiliteit in Duitsland.

De toekomst van mobiliteit naar Duitsland brengen

Voortbouwend op de expertise en lokale kennis van TraffGo Road ondersteunt de samenwerking de schaalbare inzet van C-ITS-diensten om duurzamere, veiligere en efficiëntere mobiliteit op de Duitse wegen mogelijk te maken. Met het Traffic Live Exchange-platform (TLEX®), het krachtige platform dat de bewezen basis vormt voor geconnecteerde mobiliteit en digitale infrastructuur, zijn beide partners ervan overtuigd dat wegbeheerders en weggebruikers binnenkort gebruik kunnen maken van slimme mobiliteitsvoordelen.

Toonaangevend partnerschap in de transitie naar slimme mobiliteit

“We zijn ervan overtuigd dat de implementatie van TLEX® op de Duitse markt de basis legt voor een slim mobiliteitsplatform waar alle actoren in het ecosysteem van zullen profiteren, van wegbeheerders tot chauffeurs en van fabrikanten van wegkantapparatuur tot dienstverleners. TraffGo Road heeft de ervaring en connecties in de Duitse mobiliteitsindustrie om dit partnerschap waardevol te maken in het hele ecosysteem en in de federale deelstaten”, zegt Dr. Joachim Wahle, Managing Director van TraffGo Road.

“Door dit partnerschap hebben we er vertrouwen in dat we het mobiliteitslandschap in Duitsland kunnen uitdagen en veranderen. Dit is de beste stap voorwaarts om de slimme mobiliteitsrevolutie in heel Duitsland op gang te brengen”, bevestigt René Fritz-Mekas, Business Development Manager DACH van Monotch.

Materna Groep

De Materna Group werd opgericht in 1980. Tegenwoordig omvat het private bedrijf verschillende dochterondernemingen en holdings. Samen realiseert de groep een omzet van 554 miljoen euro (2022). De diensten van de dochterondernemingen vormen een integraal onderdeel van het Materna-portfolio voor de implementatie van IT- en digitaliseringsprojecten. Materna toont zichzelf als een groep bedrijven en brengt alle diensten langs de waardeketen vanuit één bron op de markt.

TraffGo Road

TraffGo Road ontwikkelt intelligente IT-concepten en IT-oplossingen voor gemeenten en overheidsinstellingen op het gebied van multimodale verkeersinformatie en voor de geautomatiseerde verwerking, evaluatie en visualisatie van grote verkeersdatabases. Zij pakken innovatieve concepten op en implementeren deze bijvoorbeeld in de Smart City-omgeving. TraffGo Road is opgericht in 2001 en heeft ruim 20 jaar ervaring in de markt van mobiliteitsoplossingen.

Over Monotch

Monotch, opgericht in 2015, is een snelgroeiend internationaal bedrijf in de slimme mobiliteitsmarkt. Met directe steun van haar (partner)kantoren in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, België, Finland, Zweden en Groot-Brittannië zet het bedrijf internationaal het Traffic Live Exchange Platform (TLEX®) in, het meest vooruitstrevende slimme mobiliteitsplatform. Dit krachtige platform is de bewezen basis voor geconnecteerde mobiliteit en digitale infrastructuur die het verkeer met elkaar laat praten. Met landelijke implementaties van dit C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System), zoals in Nederland en andere Europese landen, maakt Monotch de weg vrij voor een slimmere mobiliteitstoekomst.

Related Posts

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you