2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Mobilidata lanceert Interchange

Het Mobilidata-programma heeft zojuist de release van het Interchange-platform gerealiseerd.

Tijdens het eerste kwartaal van 2022 stond de implementatie van een cloudplatform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt, centraal in het programma Mobilidata. Tijdens dit tweede kwartaal van het jaar lag de focus op de uitbreiding van dit platform met de inzet van de Interchange, het onderdeel dat partners gaan gebruiken om informatie uit te wisselen.

Communicatie tussen alle intelligente mobiliteitsactoren in Vlaanderen

Het Mobilidata-programma heeft een reeks scherpe mobiliteitsdoelstellingen: het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming, duurzaamheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers in Vlaanderen, ongeacht hun vervoerswijze. Mobilidata gebruikt technologie om anonieme verkeersgegevens openlijk en in realtime op één plek samen te brengen, zodat deze toegankelijk worden voor belanghebbenden die werken aan het verbeteren van de mobiliteit.

Het gaat om gegevens van:

  • apps;
  • wegeninfrastructuur;
  • en overheidssystemen.

Het verkeerslichten cloudplatform en het interchange component leggen de basis voor de gestandaardiseerde en hoogwaardige data-architectuur, waarmee oplossingen kunnen worden ontwikkeld die tweerichtingscommunicatie tussen weggebruikers en de weginfrastructuur mogelijk maken.

Mobilidata realiseert dit samen met publieke en private partners, waarvan Monotch er één is. Samen zullen de partners bestaande informatiesilo’s openen en samenwerking tussen alle actoren binnen het mobiliteitssysteem stimuleren in een omgeving die voldoet aan de privacywetgeving.

De meest geavanceerde Interchange ter wereld

We durven te stellen dat het Mobilidata-programma de meest geavanceerde C-ITS Interchange wereldwijd heeft geïmplementeerd. Het nieuw geïnstalleerde platform beheert de gegevensstroom beter, zorgt voor beter overzicht, is efficiënter en beheert actief waar de informatie naartoe gaat. Misschien wel het belangrijkste kenmerk van de Interchange is dat het grensoverschrijdende, intergouvernementele gegevensuitwisseling mogelijk maakt, zodat weggebruikers dezelfde dienst kunnen blijven gebruiken wanneer ze door Europa reizen. Tegelijkertijd profiteren weggebruikers van alle verkeersgerelateerde gegevensuitwisseling, waardoor ze de meest optimale reiservaring krijgen.

Vlaanderen is de eerste regio die de overstap op grote schaal implementeert in een real-life programma, en niet via een kleine POC (proof of concept) of test. De interchange wisselt ITS-gegevens (Intelligent Transport System) uit, waaronder de intelligente verkeerslichtcontrollers (iTLC’s) van Vlaanderen.

Zowel het ‘traffic exchange cloud platform’ als de Interchange dat in het Mobilidata-programma wordt gebruikt, zijn ontwikkeld door Monotch. De uitrol van het deelproject Mobilidata, waar de levering van de TLEX® en de Interchange deel van uitmaakt, wordt uitgevoerd door een consortium van bedrijven onder leiding van onze deployment partner Be-Mobile.

Er is ook een uitgebreide whitepaper over het technisch ontwerp en opzet van de mobilidata omgeving beschikbaar.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you