2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

DALI: een goudmijn aan logistieke data

Data krijgt een steeds groter belang in onze samenleving en economie. De supply chain-sector moet echter nog stappen zetten als het gaat om het benutten van alle aanwezige data.

Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen.

DALI: Data Science voor Logistieke Innovatie

Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. Het DALI-project zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

Potentie om data te benutten

18 bedrijven, waaronder Monotch, participeren in de DALI-proeftuin met een eigen bedrijfscase. De bedrijfscases laten zien dat de supply chain veel potentie biedt om data te benutten. De vertaling naar informatie zorgt voor kostenvoordeel, meer omzet en het optimaal inzetten van mensen en middelen. Niet alleen voor de partners in het DALI -project maar ook  voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen die geen onderdeel zijn van dit project.

Het ontsluiten en gebruiken van data moet resulteren in strategisch inzicht, de voorspelling van de vraag en de input voor planning. Een goudmijn aan logistieke data dus, dat samen met de DALI-partners gedolven kan worden.

TLEX-data inzetten voor de logistieke sector

Doelstelling van het samenwerkingsproject binnen DALI met o.a. het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant is om de data-technologie van Monotch verder te ontwikkelen. In DALI streeft Monotch ernaar om een geautomatiseerd dataplatform waarop real-time data van sensoren en bronnen zoals camera’s, toegangshekken en verkeerslichten binnenkomt, landelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers zoals automobilisten en klanten van het havenbedrijf.

Supply chain dataficering

In het project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) wordt op basis van 18 bedrijfscases in de komende 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van generieke instrumenten voor kennisinstellingen en werkveld. Dit met als doel om de supply chain dataficering voor Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid én door een bijdrage uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you