2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Geef dynamisch voorrang aan verkeer

Ontdek in ons volgende webinar hoe je dynamisch voorrang kunt geven, ook aan verschillende groepen weggebruikers.

Veel landen gebruiken nog traditionele manieren om verkeer voorrang te geven of lichten langer groen te houden. Het gebruik van een platform zoals TLEX kan een revolutie betekenen voor overheden en wegbeheerders.

Dynamisch geprioriteerd verkeer

Wat betekent dynamische verkeersvoorrang eigenlijk? De momenteel meest gebruikte manier om verkeer voorrang te geven is via een vast algoritme bij verkeerslichten. Het staat een x hoeveelheid tijd toe voor verkeer op de ene rijstrook en x voor verkeer op een andere.

Er zijn geen vaste tijdranges wanneer je dit dynamisch maakt, maar een intelligent kruispunt communiceert met het daadwerkelijk naderende verkeer. Hiermee kan worden vastgesteld welk type verkeer eraan komt. Op basis van een vooraf opgestelde voorrangslijst zal het bepaalde groepen verkeersdeelnemers voorrang geven.

Weggebruikers verbinden en voorrang regelen in één platform

De grootste uitdaging is het verbinden van weggebruikersgroepen en het regelen van voorrang in een platform. Daarnaast moet er flexibiliteit zijn binnen specifieke gebieden (steden bijvoorbeeld) die tot een grote geografische regio behoren. Je kunt je voorstellen dat weggebruikers deze verschillende gebieden doorkruisen terwijl ze zich van A naar B verplaatsen.

Hoe zorg je er dan voor dat weggebruikers optimaal profiteren van voorrang terwijl wegeigenaren de regie houden?

De oplossing is even simpel als geniaal! Via één onafhankelijk platform, waar verschillende instanties de verkeersprioriteiten kunnen sturen, wordt intelligente wegkantapparatuur gekoppeld en krijgen weggebruikers via dienstverleners de juiste informatie.

Wat is het voordeel van dynamische voorkoop en prioritering?

In Nederland en België is al een groot smart mobility platform in gebruik dat dynamisch kan prioriteren en voorrang kan geven. In Scandinavië implementeerde het NordicWay 3-project ook al verkeerssignaalprioriteit in de verschillende landen.

Dankzij dynamische verkeersvoorrang kunnen de verschillende wegeigenaren/-autoriteiten de prioriteiten bepalen die bij hun regio of stad passen.

Hierdoor profiteren weggebruikers en de samenleving als het mogelijk is, bijvoorbeeld:

  • Voorrang van hulpdiensten, waardoor de tijd van A naar B wordt verkort, omdat elke seconde telt
  • Ervoor zorgen dat logistieke wagenparken voorrang krijgen op bepaalde drukke kruispunten, de wegen vrijmaken voor plaatselijk verkeer en de uitstoot door remmen verminderen
  • Het openbaar vervoer op groen zetten zodat ze geen tijd verliezen en betrouwbaar blijven, waardoor er een waardevol alternatief voor de eigen auto is
  • Groepen kinderen op de fiets voorrang geven tijdens de schoolaanvang- en -uitgaanstijden, zorgen ervoor dat ze kruispunten veiliger kunnen oversteken

Meer informatie over verkeersvoorrang

Om kennis over de toekomst van verkeerssignaalprioriteit te delen, geven Monotch, ViNotion en Royal HaskoningDHV een live webinar waarin ze over hun ervaringen zullen vertellen.

Steve Voit, Business Developer bij Monotch, Christopher Geelen, Operations Manager bij ViNotion en Steven Bakker, Sr. Sales Consultant bij Royal HaskoningDHV zullen de kijkers laten weten hoe een platform als TLEX leveranciers van slimme wegkantapparatuur, dienstverleners, autoriteiten en weggebruikers kan ondersteunen om het verkeer veiliger, efficiënter en duurzamer maken door reeds geïmplementeerde use cases, hun uitdagingen en hun toekomstperspectief te delen.

Zorg dat je je nu inschrijft voor dit online event.

  • Datum: dinsdag 20 juni 2023
  • Tijd: 11.00 uur EST / 17.00 uur CET
  • Duur: 45 minuten presentatie + 15 minuten Q&A
  • Locatie: Online
  • Taal: Engels

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you