2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Vijf jaar Traffic Live Exchange

Het internationaal gerenommeerde C-ITS-platform TLEX®, dat momenteel meer dan 1,4 miljard berichten per dag verwerkt, viert zijn vijfde verjaardag.

Toen Traffic Live Exchange in april 2017 live ging, als onderdeel van het Talking Traffic-project, leek het platform zoals we het nu kennen er helemaal niet op; er waren geen dashboardfuncties of monitoringtools beschikbaar. Dit fundamentele platform bleek echter het begin te zijn van de slimme mobiliteitsrevolutie die we vandaag zien.

“Ik kan vol vertrouwen zeggen dat we het meest trots zijn op de robuustheid en de prestaties van TLEX®. Het is werkelijk indrukwekkend om deze hoeveelheid gegevensuitwisseling te zien. We zijn erg tevreden dat ons platform een ​​zeer hoge uptime heeft, geen beveiligingsproblemen kent en veilig te gebruiken is”, zegt Menno Malta, CEO van Monotch.

De begindagen van TLEX®

Gedurende de eerste zes maanden na release hebben Talking Traffic-partijen aangesloten op het innovatieve mobiliteitsplatform en hun tijd geïnvesteerd in het testen en bouwen van interfaces. Tijdens deze eerste periode werden proeven gepland.

In april 2017 zijn de eerste iTLC’s (Intelligent Traffic Controllers) in Nederland aangesloten op het platform. Dit heeft ertoe geleid dat het eerste Nederlandse kruispunt met slimme verkeerslichten live is in Nederland.

De eerste stappen van TLEX® over de Nederlandse grens

Vanaf 2018 is elke nieuwe TLC in Nederland toegevoegd aan TLEX®, waardoor er steeds meer gegevens kunnen worden uitgewisseld. In hetzelfde jaar realiseerde Monotch de eerste buitenlandse TLEX®-testen op de openbare weg. De Scandinavische steden Trondheim (Noorwegen) en Kopenhagen (Denemarken) sloten succesvolle demonstraties af.

In september 2018, tijdens het 25e ITS World Congress in Kopenhagen, werd Monotch bekroond met de Best Technical Paper Award voor een paper over TLEX®. Opnieuw een stap in de internationale publiciteit rond het eerste realtime, schaalbare, leverancieronafhankelijke, robuuste uitwisselingsplatform voor mobiliteitsgegevens. Steeds meer partijen in het ecosysteem beginnen te beseffen dat dit platform een ​​leemte opvult in het opschalen van slimme mobiliteit.

Ook hebben beide bekende bedrijven, EY en PWC, in het derde kwartaal van 2018 de Monotch-processen en de beveiliging van het TLEX®-systeem gecontroleerd en getest. Met een penetratietest hechtte Ernst & Young veel waarde aan deze uitkomst. Rond dezelfde tijd heeft PWC de interne organisatie van Monotch gecontroleerd en ook met een succes afgerond.

TLEX® wint prijzen

In 2019 is er veel gebeurd met betrekking tot het TLEX® platform. In mei won Monotch de Automotive Innovation Award, een tweejaarlijks eerbetoon aan het innovatieve vermogen van de Nederlandse auto-industrie. Deze prijs is gewonnen in de categorie Diensten. De jury rapporteert: “Monotch heeft een platform ontworpen met een enorm potentieel om de verkeersstroom te verbeteren. Ook draagt ​​het bij aan veiliger verkeer. De impact die dit platform kan hebben op het verkeer in Nederland en Europa is enorm.” Na vijf jaar TLEX® zien we dat dit realiteit wordt. We voorzien zelfs een uitbreiding buiten Europa!

In september 2019 werd Monotch op de International Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt, Duitsland, bekroond met de Automotive Brand Contest-winnaar voor het TLEX®-platform in de categorie connectiviteit.

Internationale projecten met TLEX®

Naast onderscheidingen werd ook het systeem zelf getest. Ook was er in september een testweek voor het CONCORDA-project. Dit grootschalige grensoverschrijdende project heeft tot doel de inzet van geconnecteerd en geautomatiseerd rijden op snelwegen en binnen (inter)stedelijke omgevingen vooraf te testen. TLEX® is getest in de metropoolregio Amsterdam, op snelwegen, provinciale wegen en het stedelijk gebied van Amsterdam. Deze testweek verzamelde waardevolle gegevens voor aanvullende simulaties en analyses.

Een ander internationaal programma waar Monotch zich in datzelfde jaar bij aansloot om het Traffic Live Exchange-platform te implementeren, is de NordicWay3. Deze EU C-ITS-pilot stelt voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders in staat om veiligheidsrisico’s en andere informatie van wegen in de Scandinavische landen door te geven aan vele belanghebbenden van het mobiliteitsecosysteem.

Focus op Nederlandse projecten voor TLEX®

Ook in 2020 zagen we veel activiteiten rondom TLEX®; verschillende projecten werden uitgevoerd met het platform, Monotch voerde uitgebreide stresstests uit, er werd extra tooling toegevoegd, daar bovenop werd er een grote aanbesteding gewonnen waarin TLEX® centraal staat.

Verdeeld over het jaar kwamen er meerdere projecten langs voor TLEX®. In januari hebben we in het project SmartwayZ.nl met publieke en private partijen gekeken of en hoe GLOSA (Green Light Optimal Speed ​​Advice) inzetbaar is voor rij assistentie- en comfort verhogende diensten.

Een ander project in hetzelfde team heette ‘Regels Digitaal Verkeersmanagement’. Tijdens dit project stellen wegbeheerders verkeersmaatregelen ter beschikking aan dienstverleners om weggebruikers betere reisinformatie te geven. Dit project heeft als doel verkeersproblemen in de regio op te lossen door bijvoorbeeld de maatschappelijk meest wenselijke routes aan te duiden.

Het derde project met het SmartwayZ.nl team was het project ‘Slim sturen’. In dit project verzamelt het TLEX®-platform verkeersgerelateerde informatie. Het maakt het klaar voor distributie en levert het tegelijkertijd aan dienstverleners die de gegevens verwerken in navigatie-apps die beschikbaar zijn voor weggebruikers.

In het DALI-project (Data Science for Logistics Innovation) deden 18 bedrijven mee aan het testen van dataficatie in de logistieke sector in het zuiden van Nederland. Het uiteindelijke doel is om de logistieke sector toekomstbestendig te maken.

Door meer serviceproviders toe te voegen om toegang te krijgen tot de TLEX®-gegevens, werd deze beschikbaar voor meer dan een miljoen weggebruikers. Uit onze bestanden kunnen we opmaken dat TLEX® in 2020 ongeveer 250 miljoen berichten per dag verstuurde.

Prestatie- en stresstests

Door het toenemende gebruik van TLEX® realiseerde Monotch zich dat het platform de nodige systeemtests zou kunnen ondergaan. Daarom werd in juni 2020 een reeks grootschalige stress- en prestatietests uitgevoerd op het TLEX® I2V-platform. Ons ontwikkelteam heeft dit enkele maanden voorbereid en vervolgens twee weken lang bijna non-stop getest. Dit bewees dat TLEX® ongeveer 95 miljard berichten per 24 uur zou kunnen leveren, het equivalent van het ondersteunen van alle Benelux-landen wanneer C-ITS-services op grote schaal worden uitgerold. Het is ook mogelijk om meer dan 10.000 kruispunten aan te kunnen sluiten!

Daarbij hebben we in 2020 het platform uitgebreid met veel nieuwe features. TLEX® is oorspronkelijk ontworpen om knooppunten met elkaar te verbinden om gegevensuitwisseling met verkeerslichten te vergemakkelijken; er kunnen nu echter veel meer wegkantsystemen worden aangesloten. Na de update biedt TLEX® meer interfaces en kan het aangepast worden aan verschillende berichttypes zoals ETSI en C-Road standaarden.

TLEX® vormt het hart van het Nederlandse nationale stedelijke dataplatform

In oktober 2020 won Monotch de aanbesteding om TLEX® de komende jaren als basis te gebruiken voor de Nederlandse mobiliteitsdata-uitwisseling. Dit 4 tot 8-jarige exclusieve contract met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was in januari 2021 volledig operationeel. Het Nederlandse systeem heet UDAP (Urban Data Access Platform) en levert aanzienlijke voordelen op voor gemeenten en weggebruikers. Na de succesvolle lancering in januari 2021 werd het dataplatform UDAP de nieuwe standaard voor slimme mobiliteit.

Samenwerken om het gebruik van TLEX® te vergroten

In 2021 tekende Monotch zes partnerships met Nederlandse, Britse en Finse bedrijven. Elk met zijn unieke aanbod om slimme mobiliteit te laten gedijen. Er werden nieuwe implementatiepartners (deployment partners) gevonden in Costain (VK), Be-Mobile (België) en Nodeon (Finland). Oplossingspartners (solution partners) Sentors en TriOpSys zijn beide in Nederland gevestigde bedrijven. Deze partners in de mobiliteitsecosystemen creëren een uitgebreidere reeks verkeersoplossingen die nu kunnen worden afgehandeld via het TLEX®-platform. Monotch blijft potentiële partnerbedrijven benaderen om elk land of elke regio de juiste partner te bieden.

Gegevensuitwisseling over wegen en grenzen heen

Uit het pilotproject DATACLEP, dat ook in 2021 plaatsvond, bleek dat TLEX® niet alleen past bij data-uitwisseling van weggebonden materieel. In de haven van Moerdijk werden zeecontainers herkend en vergeleken met de multimodale voorzieningen op water en spoor.

“TLEX® wordt boven onze verwachtingen gebruikt en vormt tot op de dag van vandaag de basis van veel nieuwe use-cases. We zien hier niet snel een einde aan komen, omdat we regelmatig worden benaderd voor nieuwe projecten.” zegt Menno Malta.

Monotch-oprichters Paul Potters, Smart Mobility Director en Menno Malta, CEO, worden vaak uitgenodigd als keynotesprekers op internationale evenementen om te praten over de TLEX®-platforms. Ze waren te gast bij Highways UK in Birmingham, het IRF-congres in Dubai, Ertico – ITS European online webinar en het Slovenian International Symposium on Electronics in Transport. Deze gesprekken bewijzen keer op keer dat het feit dat TLEX® leveranciersonafhankelijk, schaalbaar en bidirectioneel is, het uniek en voordelig maakt voor alle partijen in het ecosysteem, en er is een wereldwijde interesse in deze oplossing.

“Het is een totaal nieuwe markt om zoveel realtime mobiliteitsdata uit te wisselen. Monotch zet de productontwikkeling in om het systeem schaalbaar en daarmee toekomstbestendig te maken. Deze manier van werken heeft geleid tot een uniek platform”, bevestigen de oprichters.

De toekomst van TLEX®

“We kunnen veel nieuwe projecten en mijlpalen zien die we in 2022 zullen delen. We blijven met ons team werken aan grote en internationale implementaties en plannen voor nieuwe. Slimme mobiliteit is niet iets van de toekomst; het gebeurt al en Monotch loopt voorop.” zegt Malta.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen