2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

TLEX-technologie ingezet bij terugdringen van overlast

De handhavingsorganisatie van Den Haag heeft zijn handen vol aan het terugdringen van de overlast op en rond de boulevard van Scheveningen. Bij het meldpunt komen in één maand duizend meldingen binnen over parkeerellende, verkeersovertredingen, geluidsoverlast en ander ongewenst gedrag als gevolg van verdovende middelen gebruik, met name lachgas.

Naast het inzetten van meer handhavers, strenger parkeerbeleid en een speciale app waarmee bewoners overlast kunnen melden, start de gemeente nu ook met een project om visuele detectie van ongewenst gedrag verder door te ontwikkelen. In het project ‘Bestrijden overlast verdovende middelen Scheveningen’ wordt gebruik gemaakt van een slim AI-camerasysteem van Avutec gekoppeld aan het TLEX Cityhub platform van Monotch om overstay parkeren en andere overlast te detecteren en meldingen door te geven aan de handhavingsorganisatie. De ingewonnen data bieden de gemeente real-time inzicht in waar er overlast is. Zo kan de gemeente gerichter optreden.

Locatiegerichte overlast-meldingen dankzij slimme technologie

Bewoners en ondernemers van Scheveningen hebben steeds meer overlast van bezoekers. De gemeente heeft daarom samen met bewoners en ondernemers uit de wijk een actieplan opgesteld. In dit plan staan veel maatregelen om de overlast aan te pakken. Het gaat om maatregelen tegen bijvoorbeeld parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik en afval. Om de overlast terug te dringen en gerichter te kunnen handhaven wordt er door de gemeente binnenkort ook slimmecamera- en data-uitwisselingstechnologie ingezet.

Het project ‘Bestrijden overlast verdovende middelen Scheveningen’ test een slim AI-camerasysteem van Avutec, een visueel, intelligent sensorsysteem dat werkt op basis van kunstmatige intelligentie en gekoppeld is aan het TLEX Cityhub platform van Monotch. De ingewonnen data over ongewenst gedrag gaan linea recta naar de handhavingsorganisatie van Scheveningen.

Automatische controle

De camera’s gaan controleren o.a. op ‘overstay’ in parkeerzones van maximaal 2 uur; of voertuigen (zonder vergunning) langer dan 2 uur in een bepaald gebied aanwezig zijn dan volgens het parkeerbeleid is toegestaan. Daarnaast worden ze ingezet om overlastgevend gedrag op de boulevard van Scheveningen te detecteren en door te geven. Denk aan geluidsoverlast, vernielingen, vechtpartijen, achterlaten van afval etc. Het TLEX Cityhub platform van Monotch vormt de centrale technologie waarop de camera’s worden aangesloten. Vanuit deze datahub ontvangt de handhavingsorganisatie van Scheveningen real-time en locatiegerichte notificaties als er parkeerovertredingen of ongewenst gedrag is gedetecteerd.

AI-camera datahub

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de implementatie van de sensortechnologie en de meldingen via het platform van Monotch. Het project toetst niet alleen de betrouwbaarheid van de techniek achter de visuele detectie van ongewenst  gedrag maar ook of de notificaties goed doorkomen en of de handhavingsorganisatie op basis van de slimme technologie gericht heeft kunnen optreden. Ook zal er verder onderzoek plaatsvinden of de AI-camera datahub koppeling nog breder kan worden ingezet. De gemeente Den Haag heeft goede hoop dat de data zullen bijdragen aan het sneller en gerichter ingrijpen bij overlast.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen