2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Slim sturen over het netwerk met behulp van TLEX

Bij het project ‘Slim Sturen’ van SmartwayZ.NL maken wegbeheerders en marktpartijen de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel meer invloed te hebben op de verkeersstromen en de weggebruiker nog beter te informeren.

Dit doen ze met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes in het geval van ongevallen, grote evenementen en werkwerkzaamheden. Monotch speelt een belangrijke rol in het realiseren van de technische dataketen waarbij het TLEX-platform niet alleen verkeers-gerelateerde informatie verzamelt en voorbereidt voor distributie maar daarna ook verspreidt naar de service provider die de verstrekte informatie in navigatieapplicaties kan verwerken en weer kan verspreiden onder (weg)gebruikers.

Samenwerken in de verkeersketen

Uniek in dit project is de betrokkenheid van marktpartijen waarmee de dataketen tot en met de service provider in beeld is gebracht. Onder de vlag van SmartwayZ.NL ontwikkelden Altran, Goudappel, MAPtm, Vialis, Scenwise, Monotch, Be-Mobile en Innovactory gezamenlijk een Proof of Concept waarbij alle betrokken ketenpartijen tests hebben gedaan in de gemeenten Breda en Roermond om een complete informatiestroom aan te kunnen bieden. Dit betrof zowel het digitaliseren van de info, als ook de technische ketentests en uiteindelijk het opzetten van een werkende digitale netwerkvisie.

Service providers kunnen betere reisadviezen opstellen

Monotch maakte het als data broker mogelijk om met behulp van het TLEX platform gecombineerde statische informatie (vastgestelde scenario’s volgens de netwerkvisie) en dynamische gegevens (start, opschaling, stop van scenario’s) aan te bieden en deze te voorzien van verkeersmanagement context waardoor navigatieleveranciers en service providers betere reisadviezen kunnen opstellen. Hiermee hebben wegbeheerders meer invloed op de verkeersstromen.

Digitaliseren van een netwerkvisie

Het project ‘Slim Sturen’ houdt ook verband met het digitaliseren van de netwerkvisie van wegbeheerders. Met het project willen wegbeheerders het door hen gewenste gebruik van het wegennet optimaliseren door informatie te delen. Door het delen van het gewenste resultaat van de regelscenario’s – welke maatregel wordt waar en wanneer ingezet – maar vooral ook door het delen van hun netwerkvisie. De netwerkvisie vormt tevens basis voor verkeersmanagementmaatregelen die worden ingezet om de doorstroming op gang te houden.

Maatschappelijk meest gewenste routes inzetten

Service providers kunnen weggebruikers zo informeren over de inzet van verkeersmanagementregels en adviseren over de maatschappelijk meest gewenste routes bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, evenementen en ongevallen. Hiermee ondersteunt de service provider de wegbeheerder bij het realiseren van zijn beleidsdoelen.

Veiliger verkeer en een betere doorstroming

Deze ‘onderlegger’ voor navigatiesystemen geeft serviceproviders zicht op het gewenste gebruik van het wegennet en legt hiermee een belangrijke basis om leveranciers van navigatiesoftware zover te krijgen de netwerkvisie te koppelen aan hun kaarten en reisinformatiediensten. Met als uiteindelijke doel: veiliger verkeer en een betere doorstroming.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen