2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch wint aanbesteding voor Urban Data Access Platform

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Monotch geselecteerd als leverancier van een landelijk dekkend C-ITS platform dat de data-uitwisseling zal verzorgen tussen weggebruikers en wegkantsystemen als intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en sensoren.

Het C-ITS platform, genaamd UDAP (Urban Data Access Platform) zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. Monotch wordt naast de levering van hun TLEX I2V softwareplatform, ook verantwoordelijk voor het toezien op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling.

Landelijk data-platform

Eind september tekende Monotch met het ministerie van IenW een 4 tot 8 jaar durend exclusief contract voor de dienstverlening. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Nederland gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP ontvangt data van allerlei objecten (ongeacht welke leverancier) en levert dit geautomatiseerd door, maar ontvangt omgekeerd ook (geanonimiseerde) de verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers.

UDAP maakt gebruik van TLEX dat eerder al ingezet werd in het Innovatiepartnership "Talking Traffic". De data-verzameling en -uitwisseling via UDAP is van belangrijke toegevoegde waarde voor zowel weggebruikers als overheden maar ook voor kennis- en onderzoeksinstellingen.

iVRI use-cases direct live

Direct vanaf de start in januari 2021 zullen de iVRI use-cases informeren, prioriteren en optimaliseren grote voordelen opleveren voor gemeenten en weggebruikers. Zoals het informeren van weggebruikers (dienst Informeren), waarbij data van iVRI’s kan worden gebruikt om weggebruikers te informeren en adviseren, zoals over tijd-tot-groen en tijd-tot rood en adviessnelheden voor een groene golf. Of het prioriteren van bepaalde weggebruikers (dienst Prioriteren), waarbij nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten.

Maar ook het optimaliseren van verkeersstromen (dienst Optimaliseren) waarbij data van voertuigen gebruikt wordt in de verkeersregeling, zodat over een langere afstand en op grotere delen van het wegennetwerk het verkeer soepel kan doorstromen.

Diverse typen objecten gekoppeld aan UDAP

Het aantal aangesloten iVRI’s wordt de komende jaren landelijk verder opgeschaald. Daarnaast worden op dit moment al andere soorten objecten gekoppeld zoals in het wegdek opgenomen meetsystemen voor bandenspanning, pollers en sensoren. De verwachting is dat binnen enkele jaren vele duizenden objecten verbonden zijn.

Uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata

Aan de kerntaak van UDAP, het in milliseconden en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata, zijn nog vier belangrijke extra functies toegevoegd, te weten: kwaliteitscontrole, kwaliteitsmonitoring, een koppeling met andere objecten en een Priority Broker Configurator functie. De status van alle data wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards met o.a. status van de verbonden objecten, omvang van data-uitwisseling en real-time rapportages aangaande use-cases.

Met UDAP gaan we een stap verder in dienstverlening

Vincent Habers, die namens IenW ten behoeve van het publiek-private samenwerkingsverband Talking Traffic de Europese aanbesteding begeleidde, geeft aan dat Monotch al veel ervaring heeft met het werken met iVRI’s. “Met UDAP gaan we nog een stap verder in de dienstverlening. De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende service providers op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen”.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen