2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch en Traviation kondigen samenwerking aan

De in Nederland gevestigde C-ITS-marktleider Monotch en het Duitse verkeersadviesbureau Traviation bundelen hun krachten om TLEX® op de Duitse markt te brengen.

Met meer dan 25 jaar ervaring in de Duitse mobiliteitsmarkt brengt Traviation haar specialistische kennis en uitgebreide netwerk in. Samen met de unieke ervaring van Monotch bij het ontwikkelen van een bewezen, veilig, leveranciersonafhankelijk en toekomstbestendig Cooperative Intelligent Transport System, de Traffic Live Exchange, zal deze samenwerking de basis leggen voor schaalbare, intelligente mobiliteitsoplossingen in Duitsland.

Veiliger, duurzamer en efficiënter reizen in Duitsland

Traviation en Monotch werken samen om het Traffic Live Exchange (TLEX®)-platform van Monotch naar Duitsland te brengen. Voortbouwend op de expertise en lokale kennis van Traviation, zal het partnerschap de grootschalige inzet van de C-ITS-diensten ondersteunen om duurzamer, veiliger en efficiënter reizen op de Duitse wegen mogelijk te maken. Als gespecialiseerd bedrijf in verkeerstechniek kan Traviation de nationale, lokale en regionale Duitse vervoersautoriteiten en steden ondersteunen door gegevensgestuurde, geautomatiseerde besluitvorming en prioritering van specifieke weggebruikersgroepen mogelijk te maken.

Kansen voor duurzame mobiliteit in Duitsland

Uit een recent sectoronderzoek, over duurzame mobiliteit in Duitsland, blijkt dat de Duitse overheid en het bedrijfsleven de transitie willen maken naar meer duurzame en slimme mobiliteit. Een van de grote uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, is stadslogistiek. Ook in dit geval wordt Nederland vaak gezien als het beste voorbeeld. Het Nederlandse UDAP-systeem (Urban Data Access Platform) is landelijk geadopteerd en is zelfs wereldwijd het leidende voorbeeld van C-ITS.

Partnerschap om het voortouw te nemen in de transitie van slimme mobiliteit

“We zijn ervan overtuigd dat we door TLEX® op de Duitse markt te implementeren, de basis kunnen leggen voor een landelijk platform voor slimme mobiliteit waarvan alle actoren in het ecosysteem profiteren, van wegbeheerders tot chauffeurs en van fabrikanten van wegkant tot serviceproviders. Traviation heeft de juiste ervaring en connecties in de Duitse verkeersindustrie om deze samenwerking waardevol te maken in het hele ecosysteem en in alle deelstaten (Bundesländer)”, zegt Peter Henkst, CEO en oprichter van Traviation.

Menno Malta, CEO van Monotch, voegt hieraan toe: “Ik ben ervan overtuigd dat het combineren van onze kennis en ervaring met die van Traviation de beste stap voorwaarts is om de slimme mobiliteitsrevolutie in heel Duitsland te starten.”

Mehr brauchen
Informationen oder eine Demonstration

WIR WÜRDEN IHNEN GERNE HELFEN

TLEX I2V PLATTFORM

Eine hochgradig skalierbare Plattform, die für Umgebungen mit mehreren Anbietern entwickelt wurde, in denen eine große Anzahl von Geräten und/oder Sensoren Echtzeitdaten austauschen. Neben konkurrenzloser Leistung und Skalierbarkeit sind höchste Standards für Sicherheit und Datenschutz die wichtigsten Merkmale.

Related Posts

Von Null auf 25% vernetzte Fahrzeuge

Entdecken Sie ein aktives und wachsendes Modell vernetzter Fahrzeuge, das bereits über 2,5 Millionen Verkehrsteilnehmer dazu bringt, von Sicherheits- und Verkehrsinformations-diensten in Echtzeit zu profitieren.

Mehr lesen »

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen