2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch aan de slag voor Dutch Metropolitan Innovation (DMI)

Om sneller slimme en duurzame verstedelijking door samenwerking en technologie te krijgen, zal Monotch het ontsluiten van mobiliteitsdata van het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) faciliteren door het systeem uit te breiden met TLEX Interchange.

Deze interface sluit perfect aan bij use cases op het gebied van stedelijke mobiliteit.

Slimmer gebruik van bestaande data

Gebaseerd op de succesvolle implementatie van TLEX Interchange met de Vlaamse en NordicWay C-ITS-platforms, is Monotch er zeker van dat de uitbreiding van het huidige UDAP-platform, het DMI-ecosysteem van slimme en duurzame steden en partners uit het internationale bedrijfsleven ten goede zal komen.

TLEX Interchange is gebaseerd op standaarden zoals opgesteld door het Europese standaardisatie-initiatief C-Roads, gericht op het ontsluiten van (meta)data in een federaal netwerk.

Voordelen TLEX Interchange

Het toevoegen van TLEX Interchange aan het bestaande Nederlandse platform zal de mobiliteit in stedelijke gebieden verbeteren. Bij gebruik en aanpassing van het huidige Urban Data Access Platform (UDAP) biedt het de mogelijkheid om:

  • het ontsluiten en aanbieden van gegevens op (onder meer) geografische basis;
  • het bijhouden van een sensorregister en het toegankelijk maken van sensordata;
  • het faciliteren van intelligente toegang tot stedelijke omgevingen en het handhaven daarvan;
  • monitoren en analyseren van verkeersstromen.

Dit maakt nieuwe oplossingen en modules mogelijk voor mobiliteitsinnovatie en slimme, duurzame verstedelijking

DMI-ecosysteem: slimme en duurzame verstedelijking versnellen door samenwerking en technologie

Het ecosysteem van Dutch Metropolitan Innovations (DMI) wil slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteitsinnovatie versnellen. Het voorziet de domeinen mobiliteit, openbare ruimte en wonen van nieuwe instrumenten uit de digitale wereld.

Het DMI-ecosysteem werkt als een platform waarop alles met elkaar verbonden is. DMI brengt technologie, beleid, mensen en investeringen samen, allemaal gerelateerd aan het fysieke domein. Het stelt bedrijven in staat slimme en schaalbare oplossingen te ontwikkelen en deze sneller en op grotere schaal te implementeren.

Monotch zet zich in om een actieve bijdrage te leveren aan het DMI-ecosysteem ten behoeve van steden, nu en in de toekomst.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen