Smart Mobility Platforms

Interview met Monotch vendor partner Cycledata

Zoals de naam al aangeeft, focust onze partner Cycledata op data van fietsers. Ze zijn verbonden met het door Monotch ontworpen UDAP-platform, dat verschillende mogelijkheden geeft.

We spraken met Cees van der Zijl, Sales & Strategie Manager bij Cycledata, over de Monotch-partnership.

Voertuigen op het fietspad

We vroegen Cees allereerst om uit te leggen wat de activiteiten van Cycledata precies inhouden. Cees vertelt, “Cycledata voorziet met de Signum – product van Cycledata – gemeenten en provincies van kwalitatieve werkelijke data van voertuigen op fietspaden. Dit doen wij met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren en zonder enige toepassing van algoritmen. Je krijgt inzicht in hoeveel voertuigen in welke richting, met welke snelheid en op welk tijdstip op het fietspad rijden. Ons onderscheidend vermogen is de hoge nauwkeurigheid ook op drukke momenten en dat de data real-time werkelijke data is. Dit brengt meteen met zich mee dat de Signum als i-Signum goed ingezet kan worden middels een koppeling aan een iVRI verkeerslicht om een doorstroom van fietsers te realiseren door langer groen te geven op basis van de metingen door de i-Signum en de koppeling via het Talking Traffic platform van Monotch.”

Expertise op het gebied van verkeer en vervoer

Cees vervolgt zijn verhaal, “Onze expertise in nauwkeurige werkelijke data over voertuigen op fietspaden. Dit kan tevens gecombineerd worden met iVRI om doorstroom voor voertuigen op fietspaden te realiseren. Voordeel het kan dan data verzamelen en tegelijkertijd de data als input verzenden om het iVRI verkeerslicht langer of sneller op groen te zetten.”

De meerwaarde van deze samenwerking

We vroegen Cees hoe hij de meerwaarde ziet van de samenwerking met Monotch. Cees zegt, “De radartechnologie van Cycledata gekoppeld aan het TLEX/UDAP dataplatform van Monotch biedt gemeentes de mogelijkheid om prioriteit te geven aan fiets pelotons. Hoe meer voertuigen er op het fietspad gesignaleerd worden door de Signum hoe meer prioriteit het verkeerslicht geven kan. Dankzij de koppeling met het TLEX-platform van Monotch kunnen onze klanten met de vergaarde fietsdata nu ook direct sturen in verkeersstromen. Een belangrijke waardetoevoeging aan onze i-Signum en dienstverlening richting gemeentes en provincies. De pilot ‘Fiets peloton herkenning/intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI)’ in Utrecht is zeer succesvol en hopelijk kunnen we onze datakoppeling ook in andere steden inzetten.”

Tenslotte vroegen we Cees wat hij verwacht dat het partnerschap met Monotch precies zal brengen. “Een professionele samenwerking met een professionele partij om gezamenlijk de i-Signum uit te rollen waarbij Monotch voor ons de partij is voor de koppeling met iVRI. Na de pilot in Utrecht worden de eerste i-Signums al geïnstalleerd.”, sluit Cees het vraaggesprek af.

de_DEGerman