2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Interview met Monotch solution partner Sentors

We stellen jullie graag voor aan onze nieuwe partner Sentors. Om wat meer te weten te komen over het bedrijf hebben we oprichter Sander Maas geïnterviewd.

We vroegen hem als eerste om uit te leggen wat de activiteiten van Sentors zijn en wat hun specifieke expertise op het gebied van verkeer en vervoer is.

Expertise van Sentors op het gebied van verkeer en vervoer

“Sentors is leverancier van camerasystemen om zeecontainers te kunnen herkennen die geplaatst worden bij in- en uitgangen van containeroverslagen, -depots, fabrieken en verladers/warehouses. Sentors registreert alle container-gerelateerde informatie die belangrijk is in de operatie en planning van deze organisaties. Dat start veelal met de registratie van de unieke containeridentificatiecode maar ook het containertype en een gevaarlijke stoffen aanduiding worden meegenomen. Datzelfde geldt voor de kentekens van de truck en de trailer waarmee de container wordt vervoerd, en bij een trein nemen we de wagoncode mee. Deze informatie wordt vervolgens gebundeld en in real-time doorgestuurd naar de planning software.”, begint Sander.

Hij vervolgt, “De winst van het camerasysteem zit in tijdsbesparing, foutcontroles of de juiste container op de juiste trailer staan, en een facturatiecheck. Ook kan de informatie als bewijsvoering bij disputen worden ingezet in het geval van schade aan de container. Een groot voordeel van onze aanpak is de modulaire opbouw en de flexibele inzetbaarheid. We kunnen al starten met één camera en bestaande infrastructuur zoals masten kan worden hergebruikt.”

Sentors richt zich dus op logistieke toepassingen maar wel voor multimodale vervoerswijzen (water, spoor en weg). Daarmee zijn er ook toepassingen denkbaar voor verkeer en vervoer zoals metingen hoeveel containers er via de weg of het spoor vervoerd worden of registratie van transport van gevaarlijke stoffen.

Meerwaarde van de samenwerking voor Sentors

Sander vervolgt zijn verhaal, “De meerwaarde voor samenwerking met Monotch is voor ons eigenlijk tweeledig. Aan deze ene kant gaat het om de sector waarin Monotch actief is. Met onze producten zien we ook mogelijkheden voor toepassingen in de verkeersector en Monotch levert daar al oplossingen voor het ontsluiten van verkeersdata waarmee gemeentes en provincies vertrouwd zijn. Dus als we verkeersmetingen gaan doen voor wegbeheerders, dan zouden we dit kunnen ontsluiten naar Monotch, en kan Monotch dit verder verrijken met andere databronnen, er dashboards op maken, en deze data ontsluiten naar verschillende gebruikers.

Aan de andere kant gaat het om het technische platform van Monotch. Onze oplossingen zijn gericht op het bedienen van één organisatie die zelf eigenaar is van het camera systeem en het terrein. Maar zodra dit je gaat ontsluiten naar meerdere gebruikers met allen verschillende rechten en belangen, al dan niet aangevuld met andere databronnen, dan krijg je een hele andere dynamiek en expertise rondom databeleid. Dus wie mag wat inzien, en hoe stel je deze regels op? Monotch heeft hier al veel ervaring mee en heeft dit reeds ingeregeld in hun TLEX-platform voor o.a. de verkeersregelsinstallaties (VRI’s). Beide aspecten komen ook terug in onze samenwerking in het DALI project op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Sentors verzorgt daar de containerregistratie bij de ingang en Monotch gebruikt deze data en vult dit aan met andere data zoals de poorten en VRI’s, en ontsluit deze data.”

Verwachtingen van het Monotch-partnership

“We zijn nu een jaar bezig met elkaar in het DALI project op Moerdijk en de samenwerking voelt al vertrouwd. Paul Potters en ik kennen elkaar ook al verschillende jaren voordat we gingen samenwerken, dus dat helpt ook mee. We zijn nu aan het kijken naar mogelijkheden voor een verdere uitrol van onze gezamenlijke oplossingen, zeker op het snijvlak van verkeer en logistiek. Bijvoorbeeld op industrie terreinen, of openbare verkeerstoepassingen met een logistiek element zoals containervervoer. We zijn daarmee eigenlijk complementair, zowel qua marktfocus als op technisch gebied. Ik verwacht dat dit zich op korte termijn gaat vertalen naar een meer projecten waarin we gaan samenwerken, niet alleen in Nederland maar we ook bijvoorbeeld in België.”, beëindigd Sander zijn interview.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen