2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland

Op steeds meer plekken zien we hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. De uitrol van Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) over ons land breidt gestaag uit.

Op dit moment zijn er iets meer dan 300 iVRI’s op straat gerealiseerd en via TLEX (Traffic Light Exchange) aangesloten op de dataketen. Deze regelen het verkeer op straat en sturen data naar en ontvangen data van weggebruikers via TLEX.

Verbinding iVRI’s en weggebruikers

Het TLEX I2V-Plattform van Monotch zorgt voor de verbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De real-time uitwisseling van berichten tussen verkeerslichtregelaars maakt het mogelijk om weggebruikers groen licht, geoptimaliseerd snelheidsadvies aan te bieden en om voorrang te geven aan specifiek verkeer, bijvoorbeeld hulpdiensten, fietsers of ‘groen’ verkeer.

"Talking Traffic"

Als onderdeel van "Talking Traffic" hebben wegbeheerders al ruim 800 iVRI’s besteld. Hiervan waren er eind 2019 zo’n 600 gerealiseerd, de overige 200 volgen in het eerste kwartaal van 2020. Deze 800 iVRI’s zijn tot stand gekomen door het aanpassen van bestaande verkeersregelinstallaties. Wegbeheerders zijn in de tussentijd ook bezig om verkeersregelinstallaties te vervangen, omdat deze te oud waren. Per jaar gaat het om ongeveer 10% van de circa 5.500 verkeersregelinstallaties, dat wil zeggen zo’n 550 per jaar. Leveranciers leveren dan ook eigenlijk geen ‘normale’ VRI’s meer, maar alleen nog iVRI’s.

Meer informatie over de status van de iVRI’s in Nederland is te lezen op de Talking Traffic site.

Related Posts

Interchange Federation

Schweden und Norwegen haben im Rahmen des Programms NordicWay 3 das erste föderierte Netzwerk von C-ITS-Datenknotenpunkten (Interchanges) eingerichtet. Eine Interchange Federation bietet C-ITS-Dienstanbietern die Möglichkeit,

Mehr lesen »

Amerikanische Expansion für Monotch

Ab April wird Monotch, der weltweit führende Entwickler von C-ITS-Plattformen, seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten aufnehmen. Monotch ist international bereits in sechs verschiedenen europäischen

Mehr lesen »

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen