2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

TLEX zorgt voor efficiëntere logistieke keten

In 2020 startte Monotch samen met Sentors op het Havenbedrijf Moerdijk het pilotproject DATACLEP dat volledig gericht is op data-uitwisseling in de logistiek. Op het haven- en industrieterrein Moerdijk testten we van maart 2020 – november 2021 een AI-camerasysteem en bijbehorende datakoppeling waarbij de data op dashboards real-time ter beschikking werden gesteld.

Sentors leverde de cameratechnologie en Monotch zorgde voor de dashboards en het platform om de data te delen met stakeholders. Het project is mede mogelijk gemaakt door DALI, de proeftuin Data Science voor Logistieke Innovatie.

Efficiëntere goederenafhandeling en prioriteit bij verkeerslichten

Na 18 maanden maken we de balans op van het project en zien we veel logistieke voordelen dankzij de data-uitwisseling. Binnen DATACLEP richtten we ons op twee verschillende use cases, te weten: containerregistratie en slimme verkeerslichten. Wat leverde dit alles op?

Container registratie

Een geavanceerd camerasysteem bij de ingang van het bedrijventerrein ontsluit belangrijke real-time data voor bedrijven om in hun logistieke planning te kunnen gebruiken, inclusief archieffoto’s als hulp bij visuele inspecties en schadedisputen en herkenning van gevaarlijke stoffen op basis van codes op ADR- borden. De ontsloten data biedt veel voordelen op, voor zowel het havenbedrijf als de bedrijven op het terrein. We zetten ze even op een rijtje.

Voor het Havenbedrijf biedt de monitoring waardevolle inzichten in verkeer en veiligheid, trends in volume, type containers en omlooptijden op. Daarnaast levert het data voor het op- of afschaling van controles n.a.v. gevaarlijke stoffen (type, volume en tijdstip). Bovendien geeft het hen als centrale databron de mogelijkheid om extra diensten naar bedrijven op het terrein te gaan verlenen. Voor de bedrijven op het terrein zijn er eveneens efficiency voordelen. Met name voor de vooraanmelding van vrachten (notificatie vooraf), maar ook voor foutcontroles (juiste container) en bewijsmateriaal voor eventuele tijd- (wachttijd) of schadedisputen (beelden als bewijs).

Slimme verkeerslichten

Ook kregen de verkeerslichten bij het bedrijventerrein een technologie-upgrade. Dankzij een datakoppeling van de verkeerslichten naar het door Monotch ontwikkelde landelijke cloud systeem UDAP kan er o.a. prioriteit aan hulpdiensten verleend worden of time-to-green informatie voor vrachtverkeer in de cabine worden verstrekt. Dit scheelt brandstof verbruik en zorgt voor minder CO2 uitstoot.

Groot data potentieel in logistieke sector

Data-deling in de logistieke keten wordt steeds belangrijker. Na de tests in het pilotproject DATACLEP in Moerdijk kunnen we concluderen dat data-deling veel voordelen voor de stakeholders in de keten oplevert. Een voorwaarde voor kwalitatief goede data-deling is dat de infrastructuur op orde moet zijn en dat dit geen tijdelijke houtje-touwtje oplossing is. Data-uitwisseling met meerdere stakeholders vraagt om een integrale infrastructuur en zorgt ervoor dat er geen aparte oplossingen per dienst nodig zijn en dat je makkelijker kunt opschalen. Voor haven- en industrieterreinen ligt er een enorme kans in het realiseren van een diensten-ecosysteem voor bedrijven waarin zij zelf hun rol en verantwoordelijkheden kunnen vastleggen en dataverkeer kunnen faciliteren (infrastructuur) en regelen (managen).

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen