2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Containerregistratie met camerasysteem haven Moerdijk

Het haven- en industrieterrein De Entree bij Moerdijk is een innovatie rijker. Want recentelijk is er bij de toegangspoort van het terrein een nieuwe mast geplaatst die is voorzien van een innovatief camerasysteem waarmee de containerregistratie kan worden getest.

Op deze manier is er niet alleen beter zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar kunnen bedrijven de beschikbare data van de cameraregistratie eveneens realtime in hun logistieke planning gebruiken. Het camerasysteem van Sentors is onderdeel van het pilotproject DATACLEP waarbij data van sensoren op het terrein in realtime beschikbaar worden gemaakt voor o.a. bedrijven op het terrein, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Monotch zorgt voor de data-koppeling met het camerasysteem. De inzet van deze nieuwe technologie zorgt niet alleen voor een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en veiligheid maar draagt uiteindelijk ook bij aan een betere doorstroming op bedrijventerreinen.

Toegangsconfiguratie en notificaties voor bedrijven

Met een enkele camera worden de binnenkomende shipping containers herkend aan de hand van de BIC code. Tevens worden de codes van gevaarlijke stoffen op ADR-borden (GEVI en UN nummers) meegenomen. Met deze metingen krijgt het Havenbedrijf in Moerdijk een beter beeld van de volumes en de verschillende vervoerde stoffen bij toegangspoort de Entree en kan het deze gegevens vervolgens vergelijken met de multimodale faciliteiten op water en spoor. Naast het havenbedrijf zijn er ook ander bedrijven op het haven- en industrieterrein betrokken bij de pilot. Ook zij kunnen straks een notificatie ontvangen wanneer er een container is gedetecteerd bij de toegangspoort en daarnaast een archief raadplegen met foto’s en tijdstippen, hetgeen nuttig kan zijn bij visuele inspecties en eventuele schadedisputen.

Data-deling in een gezamenlijk meetsysteem

Deze toegangsconfiguratie en data-deling met bedrijven op een haven- en industrieterrein is nog niet eerder getest en er is in dit geval ook geen duidelijke eigenaar van de data. Meerdere partijen kunnen namelijk interesse hebben in dezelfde container; elk met hun eigen belangen. Doel van deze pilot is dan ook te komen tot een solide “gegevensbeheer” aanpak, waarbij niet alleen de data veiligheid wordt geborgd, maar eveneens wordt bepaald wie/waar/wanneer/hoe toegang mag hebben tot deze data. Door het delen van data via een gezamenlijk meetsysteem kan er voor meerdere partijen op het industrieterrein toegevoegde waarde ontstaan. De uitwerking van de data-deling bij De Entree ligt in handen van Monotch die hiermee al veel ervaring heeft opgedaan in de verkeersindustrie.

       

Dataficering in de logistieke sector

Het pilotproject DATACLEP is onderdeel van DALI dat als doel heeft om de dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen. Het zet in op de ontwikkeling van smart logistics: het bedenken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel: meer toegevoegde waarde voor alle stakeholders, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

Voor meer informatie, zie ook: https://www.portofmoerdijk.nl/nieuws/datakansen-in-de-praktijk-voor-port-of-moerdijk/

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen