2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Datadelingsplatform voor NordicWay 3 live

Eerder dit jaar berichtten wij al eerder over de participatie van Monotch in NordicWay3 en in juli is de knooppunten data-wisseling via TLEX I2V al van start gegaan. Het Scandinavische C-ITS programma en de bijhorende pilots. Het Scandinavische C-ITS-programma en de bijbehorende pilots stellen voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders in staat om veiligheidsrisico’s en andere weginformatie […]

TLEX-technologie ingezet bij terugdringen van overlast

De handhavingsorganisatie van Den Haag heeft zijn handen vol aan het terugdringen van de overlast op en rond de boulevard van Scheveningen. Bij het meldpunt komen in één maand duizend meldingen binnen over parkeerellende, verkeersovertredingen, geluidsoverlast en ander ongewenst gedrag als gevolg van verdovende middelen gebruik, met name lachgas. Naast het inzetten van meer handhavers, […]

Monotch sluit zich aan bij het NordicWay 3-programma

Sinds kort hebben Nederlandse ITS-experts van Monotch zich aangesloten bij het NordicWay 3-programma. Als uitvoerende partij in het Zweedse consortium zijn ze een welkome aanvulling op NordicWay 3 vanwege de waardevolle C-ITS-gebruikerservaring en nieuwe C-ITS-toepassingen die ze meebrengen. Het Nederlandse bedrijf met slimme mobiliteitsplatforms is gespecialiseerd in het verbinden van data, transacties en diensten in […]

Containerregistratie met camerasysteem haven Moerdijk

Het haven- en industrieterrein De Entree bij Moerdijk is een innovatie rijker. Want recentelijk is er bij de toegangspoort van het terrein een nieuwe mast geplaatst die is voorzien van een innovatief camerasysteem waarmee de containerregistratie kan worden getest. Op deze manier is er niet alleen beter zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar […]

Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het platform en het bijbehorende dashboard legt uit hoe het werkt als onderdeel van de SmartReads […]

Slim sturen over het netwerk met behulp van TLEX

Bij het project ‘Slim Sturen’ van SmartwayZ.NL maken wegbeheerders en marktpartijen de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel meer invloed te hebben op de verkeersstromen en de weggebruiker nog beter te informeren. Dit doen ze met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes in het […]

Monotch wint aanbesteding voor Urban Data Access Platform

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Monotch geselecteerd als leverancier van een landelijk dekkend C-ITS platform dat de data-uitwisseling zal verzorgen tussen weggebruikers en wegkantsystemen als intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en sensoren. Het C-ITS platform, genaamd UDAP (Urban Data Access Platform) zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. Monotch […]

Webinar Infra data voor Brabantse Logistieke hotspots

UPDATE: Het webinar is terug te kijken via YouTube Stel je voor dat beschikbare data bijdraagt aan een betere doorstroming voor bedrijventerreinen en steden en dat er met cameraherkenning beter zicht is op het vervoer van gevaarlijke stoffen.  Via allerlei systemen en sensoren wordt er data vastgelegd, die zeer relevant en waardevol is voor en […]

DALI: een goudmijn aan logistieke data

Data krijgt een steeds groter belang in onze samenleving en economie. De supply chain-sector moet echter nog stappen zetten als het gaat om het benutten van alle aanwezige data. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in […]

C-ITS zorgt voor brandstofbesparing bij vrachtwagens

Vrachtauto’s die verbonden zijn met iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) verbruiken substantieel minder brandstof dan reguliere vrachtwagens. Dat zijn de eerste resultaten van het ‘Connected Transport Corridors’ project. Vijfhonderd trucks die per dag vijf keer minder hoeven te stoppen kunnen een besparing van bijna 1 miljoen euro opleveren. Binnen het project groeit het enthousiasme onder vervoerders om […]