2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Monotch aan de slag voor Dutch Metropolitan Innovation (DMI)

Website image DMI ecosystem

Om sneller slimme en duurzame verstedelijking door samenwerking en technologie te krijgen, zal Monotch het ontsluiten van mobiliteitsdata van het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) faciliteren door het systeem uit te breiden met TLEX Interchange. Deze interface sluit perfect aan bij use cases op het gebied van stedelijke mobiliteit. Slimmer gebruik van bestaande data […]

Digitaal volgsysteem in recordtijd opgeleverd

Waarschuwing wegwerkzaamheden

Binnen de gestelde termijn van 6 weken heeft Monotch het Digitale Voertuigvolgsysteem opgeleverd voor de Vlaamse Wegenbeheerder. Het wereldwijd toonaangevende C-ITS-bedrijf was in staat om dit voor elkaar te krijgen dankzij de opzet van zijn slimme mobiliteitssysteem. Hoe zet je in recordtijd een slim mobiliteitsplatform op? TLEX®, een afkorting van Traffic Live Exchange, is het […]

Eerste mijlpaal Tampere-project

Intersection at Tampere Finland

Nodeon, de Finse implementatiepartner van Monotch, bereikte de eerste mijlpaal in hun TLEX®-project voor de Finse stad Tampere. “Nodeon heeft ervaring met C-ITS-projecten; het Tampere-project is echter onze eerste TLEX®-implementatie in Finland. Daarom kan ik met trots melden dat onze eerste mijlpaal, het aansluiten van de verschillende soorten verkeerslichtcontrollers op TLEX®, soepel verliep”, vertelt Aapo […]

Monotch wint Vlaamse aanbesteding digitale voertuigvolging

Road works

Eind juli kreeg Monotch de bevestiging dat het de aanbesteding van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) voor het digitaal volgen van wegwerkvoertuigen had gewonnen. Met dit project “Vlaanderen Digitaal Volgsysteem” neemt de Vlaamse overheid de verkeersveiligheid serieus en naar een hoger niveau. Hoe verhoog je de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden? Er zijn veel manieren om de […]

Mobilidata lanceert Interchange

Interchange Mobilidata NL - news article

Het Mobilidata-programma heeft zojuist de release van het Interchange-platform gerealiseerd. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 stond de implementatie van een cloudplatform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt, centraal in het programma Mobilidata. Tijdens dit tweede kwartaal van het jaar lag de focus op de uitbreiding van dit platform […]

Tampere verbetert slimme mobiliteit met implementatie van C-ITS

DRONE VIEW NOKIA ARENA SKYFOX MARKO KALLIO-1

Nodeon heeft het eerste contract getekend voor de implementatie van het TLEX®-platform in Tampere, de op twee na grootste stad van Finland. De stad Tampere en Fintraffic Tie Oy hebben besloten om te beginnen met de implementatie van C-ITS in de stad. Voldoen aan de doelstellingen voor slimme mobiliteit van Finland De doelstellingen van Finland […]

€60 mln project voor een toekomstbestendig Nederlands mobiliteitssysteem

System of interconnection of network

Eind april 2022 werd bevestigd dat de Nederlandse overheid €30 miljoen toekent aan 19 samenwerkende partners voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem (DITM). Deze ontwikkeling is specifiek nodig voor de digitalisering en automatisering van mobiliteit in Nederland. Sinds 2015 bezig met Nederlandse mobiliteit Menno Malta, CEO van Monotch vertelt, “Al […]

Uniek cloud-platform voor communicatie met intelligente verkeerslichten

Mobilidata website image

PERSBERICHT: Vandaag kondigen het Vlaamse Mobilidata-programma en het consortium geleid door Be-Mobile de ingebruikname aan van een cloud-platform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en zo informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt. Dit platform is specifiek ontworpen om nieuwe verkeerstoepassingen mogelijk te maken in Vlaanderen. Externe partijen, zoals aanbieders van navigatiesoftware, hebben de mogelijkheid om na […]

TLEX zorgt voor efficiëntere logistieke keten

In 2020 startte Monotch samen met Sentors op het Havenbedrijf Moerdijk het pilotproject DATACLEP dat volledig gericht is op data-uitwisseling in de logistiek. Op het haven- en industrieterrein Moerdijk testten we van maart 2020 – november 2021 een AI-camerasysteem en bijbehorende datakoppeling waarbij de data op dashboards real-time ter beschikking werden gesteld. Sentors leverde de […]

TLEX platform ingezet voor C-ITS data uitwisseling in Mobilidata

Mobilidata website image

Op 12 november jl. werd in Vlaanderen het startsein gegeven voor Mobilidata, een ambitieus Mobiliteitsprogramma dat past in het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan en via slim databeheer en technologie het Vlaams verkeer veiliger, vlotter en duurzamer wil maken. Het programma richt zich op het creëren van innovatieve mobiliteitsoplossingen die de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de […]