2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

App-meldingen live in Mobilidata

Vanaf half april zijn de eerste 6 van de 31 use cases in het Vlaamse C-ITS-project Mobilidata live en gebruiken ze de interchange om aanbieders van apps met elkaar te verbinden.

Waar Zweden en Noorwegen de eerste Interchange Federation ter wereld hebben, zijn onze zuiderburen in Vlaanderen de eersten die een grootschalige interchange realiseren.

Uitbreiding van het cloud platform

Een jaar geleden implementeerde het Belgische consortium dat werkt aan Mobilidata het cloudplatform dat verbinding maakt met de intelligente verkeerslichten in Vlaanderen, waardoor informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk wordt. Begin juli 2022 heeft Mobilidata het cloudplatform uitgebreid met een Interchange platform.

Dit meest geavanceerde C-ITS-interchange ter wereld maakt een beter beheer van de gegevensstroom en een betere governance mogelijk. Bovendien is het ook efficiënter en beheert het actief waar de informatie naartoe gaat.

Net als bij de Scandinavische Interchange Federation stelt het hebben van de interchange andere delen van België en organisaties in andere landen in staat om verbinding te maken met de Mobilidata interchange.

Mobiliteitsmeldingen in de app

Het cloudplatform en de interchange vormen de technologische basis voor solution providers Be-Mobile (app Flitsmeister) en NDrive om hun applicaties te verbinden. Nu kunnen de verkeersdeelnemers in Vlaanderen die deze apps downloaden meldingen ontvangen voor:

  • Gevaar voor gladheid
  • Persoon of dier op de weg
  • Vrachtverlies
  • Ongeval of pech
  • Wegwerkzaamheden
  • Verkeersopstopping eindigt

Het Vlaamse Mobilidata stelt deze informatie breed ter beschikking aan andere solution providers. Ze kunnen zich aansluiten bij het ecosysteem en de gegevens uit de use cases gebruiken voor hun apps. Omdat dit een bi-directioneel systeem is, wordt de geanonimiseerde informatie van de weggebruikers teruggekoppeld naar het Mobilidata-platform, wat helpt om de kwaliteit en timing van meldingen te verbeteren.

Veiligere en efficiëntere mobiliteit

Deze zes use cases hebben allemaal betrekking op het doel “Persoonlijke ondersteuning – risicovermindering”, een van de vijf hoofddoelen van Mobilidata. In de loop van dit en volgend jaar gaan ook de overige 25 use cases live.

Monotch ontwikkelde het platform en de interchange die wordt gebruikt in het Mobilidata-programma. De uitrol van het project Mobilidata, waarvan de levering van de TLEX® en de Interchange deel uitmaakt, wordt uitgevoerd door een consortium van bedrijven onder leiding van onze deployment partner Be-Mobile.

Related Posts

Unsere Projekte

Beginnen Sie noch heute mit Monotch

Ihre Mobilitätsplattformen