2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Top 3 redenen om TLEX partner te worden

Stel je voor dat je de ontwikkeling van de digitale infrastructuur kunt omzeilen, de implementatietijd kunt verkorten en je in plaats daarvan kunt richten op het bouwen van diensten met toegevoegde waarde en terugkerende inkomstenstromen. Jullie werken aan digitale transformatieprojecten voor slimme mobiliteit en slimme steden. Om dit te laten slagen, moeten verschillende informatiebronnen, wegkantapparatuur […]

Top 3 reasons to become a TLEX reseller

Imagine you can bypass the digital infrastructure development, cut time to deployment, and focus on building value-adding services and recurring revenue streams instead. Your company works on digital transformation projects for smart mobility and smart cities. For this to succeed, you need to integrate various information sources, roadside infrastructure, and transport systems from multiple stakeholders. […]