2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Datadelingsplatform voor NordicWay 3 live

Eerder dit jaar berichtten wij al eerder over de participatie van Monotch in NordicWay3 en in juli is de knooppunten data-wisseling via TLEX I2V al van start gegaan. Het Scandinavische C-ITS programma en de bijhorende pilots.

Het Scandinavische C-ITS-programma en de bijbehorende pilots stellen voertuigen, infrastructuur- en netwerkbeheerders in staat om veiligheidsrisico’s en andere weginformatie in de Scandinavische landen tussen verschillende stakeholders te communiceren. Het betreft een samenwerking van publieke en private partners in Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken en geldt als blauwdruk voor een schaalbare, interoperabele C-ITS-implementatie, met ingebouwde privacy-, beveiligings- en databeleid-oplossingen. De NordicWay-services zijn bedoeld om de verkeersveiligheid en -doorstroming te verbeteren, evenals milieuvoordelen te behalen door de CO2-uitstoot te verminderen.

Succesvol begin NordicWay 3

Met een succesvolle livegang en geheel volgens planning is begin juli het knooppunten data-delingsplatform voor NordicWay3 van start gegaan. Voor het platform wordt gebruik gemaakt van TLEX I2V van Monotch. Aanvullend is ook een nieuw product, de TLEX Interchange, beschikbaar gemaakt. De TLEX Interchange faciliteert niet alleen data-uitwisseling tussen projecten en data-afnemende partijen maar zorgt eveneens voor de uitwisseling van data met de andere landen in de regio via een speciaal opgezet ‘Interchange’ netwerk. De data-uitwisseling via het platform vindt geheel conform de C-Roads standaarden plaats. Samen met de Noorse wegbeheerders draagt Monotch bij aan de ontwikkeling van Europese C-ITS standaarden door input te leveren voor verdere volwassenheid.

Proof of Concept en pilots in Zweden

De livegang van het dataplatform vormde tegelijkertijd het startsein voor lokale C-ITS-gegevensuitwisselingsdiensten voor verschillende Proof of Concepts en pilots in Zweden, zoals het hybride initiatief in Göteborg waarbij een hybride informatie-uitwisseling tussen verkeerslichten en voertuigen wordt getest en bestuurders in het voertuig meldingen kunnen ontvangen. Voor de pilots brengt Monotch cruciale opgedane kennis bij Nederlandse en internationale ITS-projecten zoals Talking Traffic, Intercor en Concorda mee naar Scandinavië. Pilot paradepaardjes Traffic Signal Priority (prioriteit bij verkeerslichten), Emergency vehicle approaching (naderende hulpdiensten), Roadworks warning (waarschuwing bij wegwerkzaamheden) en geofencing (gebiedsafbakening) worden zowel door Noorwegen, Zweden als Finland uitgevoerd.

Doorontwikkeling TLEX platform

De belangrijkste drijfveer van Monotch om deel te nemen aan het Nordicway 3 programma is om het TLEX I2V-platform verder te verbeteren en nieuwe functionaliteiten, payloads en interfaces toe te voegen. Tevens kan het TLEX I2V-platform worden doorontwikkeld tot een netwerk van functionele, schaalbare en duurzame uitwisselingsknooppunten die voldoen aan de behoeften van het ecosysteem in NordicWay 3. De focus van de ontwikkelingen ligt bij de vereisten en specificaties die nodig zijn om grootschalige C-ITS-implementatie in de Scandinavische landen te realiseren. De komende jaren zullen aanvullende functionaliteiten van het I2V platform uitvoerig worden uitontwikkeld en getest.

Volgens Gary Lin, International Business Developer bij Monotch, vragen C-ITS en netwerkmanagement om governance en standaardisatie. “In NordicWay3 kunnen we de C-Road-standaarden in ons TLEX-platform opnemen en implementeren onder nieuwe specificaties en architecturale set-ups die weer verschillen van onze eerdere implementaties.”

Gegevens uitwisseling Scandinavië verbeteren

“Monotch brengt waardevolle kennis en ervaring mee voor de ontwikkeling en implementatie van een federatief netwerk met meerdere uitwisselingsknooppunten voor C-ITS-gegevens”. Hierdoor kan zowel de kwaliteit als de schaalbaarheid van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende stakeholders in Scandinavië en de rest van Europa worden verbeterd”, aldus Christian Berg van de Norwegian Public Roads Administration en Task Leader Interchange Node development and deployment in NordicWay 3.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you