2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Data-keten voor Digitale Verkeersmanagementregels project

Bij het project Digitale Verkeersmanagementregels van MobilitymoveZ.NL maken wegbeheerders de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel de weggebruikers nog beter te informeren.

Op deze manier kunnen service providers bijdragen aan het oplossen van verkeersproblemen in de regio. Dit doen zijn o.a. met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes. In het project ‘Digitale Verkeersmanagementregels’ wordt de basis gelegd om deze strategische verkeersmanagement-informatie te delen met serviceproviders en weggebruikers.

Realiseren van beleidsdoelen met data

Wanneer wegbeheerders hun netwerkvisie delen met service providers kunnen zij weggebruikers informeren over de inzet van verkeersmanagementregels en adviseren over de meest gewenste routes bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, evenementen en ongevallen. Hiermee kan de service provider de wegbeheerder dus ondersteunen bij het realiseren van beleidsdoelen.

Monotch speelt een belangrijke rol in het realiseren van een technische data-keten waarin informatie wordt verzameld (bijvoorbeeld vanuit de verkeerscentrale), vervolgens wordt voorbereid voor distributie door een intermediair en daarna wordt verspreid naar de service provider die de verstrekte informatie in applicaties kan verwerken en weer kan verspreiden onder (weg)gebruikers.

Momenteel wordt er gewerkt aan de operationele implementatie van de technische data-keten, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen zoals TLEX.

Voor het volledige persbericht klik hier.

Over MobilitymoveZ.NL

MobilitymoveZ.NL is een experimentele omgeving waar private én publieke partijen slimme mobiliteitsoplossingen testen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De focus ligt op de ontwikkeling van connected autonoom rijden, in combinatie met elektrische aandrijving en on-demand services. Door te experimenteren, te ontwikkelen en te oefenen in de echte wereld, wordt stap voor stap duidelijk wat wel en niet werkt. Op gebied van personen- én goederenvervoer.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you