TLEX® introduction in Germany

FGSV Congress 2022

Together with our German deployment partner Traviation DTS, we will participate in the FGSV Congress from 5 to 7 October 2022 in Dortmund, Germany. The German Road and Transport  Research Association (FGSV) organise the German Roads and Traffic Congress 2022. This organisation draws up German technical standards and specifications related to road and transportation. Their […]

Monotch wordt lid van 5GAA

5GAA member announcement

Monotch kondigt vandaag zijn lidmaatschap aan van 5GAA – een wereldwijde, brancheoverschrijdende organisatie van bedrijven uit de auto-, technologie- en telecomindustrie, die samenwerken om end-to-end oplossingen te ontwikkelen voor toekomstige mobiliteits- en transportdiensten. Het hebben van een 5G-netwerk is een enorm voordeel voor moderne samenlevingen, vooral met betrekking tot de digitalisering van mobiliteit. Als zodanig […]

Monotch becomes 5GAA member

5GAA member announcement

Monotch today announces its membership in 5GAA – a global, cross-industry organisation of companies from the automotive, technology and telecoms industries, working together to develop end-to-end solutions for future mobility and transportation services. Having a 5G network is a massive benefit to modern societies, especially concerning the digitalisation of mobility. As such, the membership of […]

Monotch expandiert in Deutschland

Monotch - Dutch and German flags 1200x900

Das führende Softwareentwicklungsunternehmen für C-ITS-Plattformen eröffnet eine Niederlassung in Deutschland, die Monotch GmbH. Als Teil der Expansion des international operierenden Smart-Mobility-Unternehmens erkannte Monotch die Notwendigkeit einer lokalen Präsenz, um das Wachstum in anderen Teilen Europas anzukurbeln. Zusammen mit der Eröffnung der deutschen Niederlassung ernannte Monotch auch einen in Deutschland ansässigen Business Development Manager DACH, René […]

Monotch breidt uit naar Duitsland

Monotch - Dutch and German flags 1200x900

Het toonaangevende softwareontwikkelingsbedrijf in C-ITS-platforms opent een kantoor in Duitsland, Monotch GmbH. Als onderdeel van de uitbreiding van het internationaal opererende bedrijf voor slimme mobiliteit, erkende Monotch de noodzaak van een lokale aanwezigheid om groei in andere delen van Europa te stimuleren. Samen met de opening van de Duitse vestiging heeft Monotch ook een in […]

Monotch expands in Germany

Monotch - Dutch and German flags 1200x900

The leading software development company in C-ITS platforms opens an office in Germany, Monotch GmbH. As part of the expansion of the international operating smart mobility company, Monotch recognised the need for a local presence to stimulate growth in other parts of Europe. Together with the opening of the German branch, Monotch also appointed a […]

Monotch en Traviation kondigen samenwerking aan

Partnership announcement - Monotch & Traviation

De in Nederland gevestigde C-ITS-marktleider Monotch en het Duitse verkeersadviesbureau Traviation bundelen hun krachten om TLEX® op de Duitse markt te brengen. Met meer dan 25 jaar ervaring in de Duitse mobiliteitsmarkt brengt Traviation haar specialistische kennis en uitgebreide netwerk in. Samen met de unieke ervaring van Monotch bij het ontwikkelen van een bewezen, veilig, […]

Monotch and Traviation announce partnership

Partnership announcement - Monotch & Traviation

Dutch-based C-ITS market leader Monotch and German traffic consulting company Traviation join forces to bring TLEX® to the German market. With over 25 years of experience in the German mobility market, Traviation brings in its specialist know-how and extensive network. Together with the unique experience of Monotch in developing a proven, safe, vendor-independent and future-proof […]

Waarschuwing voor naderende nood- en hulpdiensten via UDAP

Door of the emergency ambulance car

Een aantal service providers in Nederland informeert weggebruikers tijdig over een naderende ambulance, brandweer of politiewagen, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Het Nederlandse ‘Urban Data Access Platform (UDAP)’ zorgt inmiddels zo’n 1,5 jaar voor uitwisseling van deze en andere verkeersdata in Nederland, waarbij een van de voornaamste doelstellingen is om de Nederlandse wegen steeds veiliger […]

Emergency vehicle approaching alert via UDAP

Door of the emergency ambulance car

Several service providers in the Netherlands inform road users in good time about an approaching ambulance, fire brigade or police car so that they can anticipate it. The Dutch ‘Urban Data Access Platform (UDAP)‘ has been exchanging this and other traffic data in the Netherlands for about 1.5 years. One of the main objectives of […]