Monotch is working on a €60 mln project for a future-proof Dutch mobility system

System of interconnection of network

At the end of April 2022, it was confirmed that the Dutch government had awarded €30 million to 19 collaborating partners to develop the digital infrastructure for a future-proof mobility system (DITM). The Netherlands needs this development specifically for the digitisation and automation of mobility. Working on Dutch mobility since 2015 Menno Malta, CEO of […]

€60 mln project voor een toekomstbestendig Nederlands mobiliteitssysteem

System of interconnection of network

Eind april 2022 werd bevestigd dat de Nederlandse overheid €30 miljoen toekent aan 19 samenwerkende partners voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem (DITM). Deze ontwikkeling is specifiek nodig voor de digitalisering en automatisering van mobiliteit in Nederland. Sinds 2015 bezig met Nederlandse mobiliteit Menno Malta, CEO van Monotch vertelt, “Al […]

Digitraffic Infrastuktur AB wordt Zweedse agent voor Monotch

Het onlangs opgerichte Digitraffic Infrastruktur AB en innovatieve slimme mobiliteitsontwikkelaar Monotch hebben zojuist hun samenwerking in Zweden aangekondigd. Vanaf mei 2022 gaat de Zweedse consultant Björn Selander Monotch helpen haar activiteiten in Zweden, Noorwegen en Denemarken uit te breiden. Selander, de oprichter van Digitraffic Infrastruktur AB, heeft uitgebreide kennis en ervaring in de ITS-markt als […]

Digitraffic Infrastuktur AB becomes Swedish Agent for Monotch

Newly started Digitraffic Infrastruktur AB and innovative smart mobility developer Monotch just announced their cooperation in Sweden. Starting May 2022, Swedish consultant Björn Selander will help Monotch expand its activities in Sweden, Norway and Denmark. Selander, the founder of Digitraffic Infrastruktur AB, has extensive knowledge and experience in the ITS market as a former employee […]

Unique cloud platform to communicate with intelligent traffic lights

PRESS RELEASE: Today, the Flanders Mobilidata program and the consortium of smart mobility industry partners, led by Be-Mobile, announce the implementation of a cloud platform that interconnects intelligent traffic lights in Flanders and enables information to be exchanged with road users.  This platform has been specially designed to enable new traffic applications in Flanders. External […]

Uniek cloud-platform voor communicatie met intelligente verkeerslichten

PERSBERICHT: Vandaag kondigen het Vlaamse Mobilidata-programma en het consortium geleid door Be-Mobile de ingebruikname aan van een cloud-platform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en zo informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt. Dit platform is specifiek ontworpen om nieuwe verkeerstoepassingen mogelijk te maken in Vlaanderen. Externe partijen, zoals aanbieders van navigatiesoftware, hebben de mogelijkheid om na […]

Vijf jaar Traffic Live Exchange

Timeline 5 years TLEX_NL

Het internationaal gerenommeerde C-ITS-platform TLEX®, dat momenteel meer dan 1,4 miljard berichten per dag verwerkt, viert zijn vijfde verjaardag. Toen Traffic Live Exchange in april 2017 live ging, als onderdeel van het Talking Traffic-project, leek het platform zoals we het nu kennen er helemaal niet op; er waren geen dashboardfuncties of monitoringtools beschikbaar. Dit fundamentele […]

Five years of Traffic Live Exchange

TLEX 5 years timeline

The internationally renowned C-ITS platform TLEX®, which currently handles over 1.4 billion messages per day, is celebrating its fifth anniversary. When Traffic Live Exchange went live in April 2017, as part of the Talking Traffic project, the platform as we know it today didn’t look anything like it; there were no dashboard functions or any […]

ITS Toulouse 2022

Logo Join me at ITS Toulouse

Vraag het Monotch-team het hemd van het lijf over Smart Mobility van 30 mei tot 1 juni 2022 op het ITS-congres in Toulouse, Frankrijk. Je vindt ons op verschillende presentatiepodia en op de beursvloer in onze stand E2. Slimme en duurzame mobiliteit voor iedereen Dit jaar is de 14e editie van het ITS Congres en […]

ITS Toulouse 2022

Logo Join me at ITS Toulouse

Join the Monotch team from May 30 until June 1, 2022, at the ITS Congress in Toulouse, France. You will find us on different presentation stages and the exhibition floor in our booth E2. Smart and sustainable mobility for all This year will be the 14th edition of the ITS Congress, and the theme of […]