Slimme wegen waarschuwen weggebruiker

Smart Mobility spelers Mobility Sensing en Monotch bundelen vanaf nu de krachten om veiligheidsgerelateerde verkeersinformatie van straatsensoren direct de auto in te brengen. Elke straat die uitgerust is met een StreetSense sensorpod van Mobility Sensing kan namelijk zelf real-time het verkeer en de lokale wegdekconditie monitoren. Door de sensor te koppelen aan het TLEX data-uitwisselingsplatform […]

Intelligente Straßen warnen Verkehrsteilnehmer

Busy street at night

Die Smart-Mobility-Player Mobility Sensing und Monotch schließen sich jetzt zusammen. Sie bringen sicherheitsrelevante Verkehrsinformationen von Straßensensoren direkt ins Auto. Jede Straße, die mit einem StreetSense-Sensor-Pod von Mobility Sensing ausgestattet ist, kann den Verkehr und den Zustand der lokalen Straßenoberfläche in Echtzeit überwachen. Durch die Verknüpfung des Sensors mit der Datenaustauschplattform TLEX von Monotch kann die […]

Smart streets warn road users

Smart Mobility players Mobility Sensing and Monotch are now joining forces. They bring safety-related traffic information from street sensors directly into the car. Every street equipped with a StreetSense sensor pod from Mobility Sensing can monitor traffic and the local road surface condition in real-time. By linking the sensor to Monotch’s TLEX data exchange platform, […]