2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

Optimierter Verkehrsfluss mit TLEX

In den Niederlanden gibt es etwa 5.000 Ampelsteuerungen (TLCs), von denen mittlerweile 350 iTLC (intelligente Ampelsteuerungen) sind. Mehrere hundert iTLCs sind in Vorbereitung, um an das in den Niederlanden verfügbare Datenaustauschsystem angeschlossen zu werden. Intelligente Ampelsteuerungen (iTLCs) anbinden Die Umsetzung geht nicht so schnell wie zunächst erwartet. Wir sehen, dass es gerade in Großstädten länger […]

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met TLEX

Nederland heeft zo’n 5.000 verkeersregelinstallaties (VRIs), waarvan nu 350 iVRI (intelligente verkeersregelinstallaties). Enkele honderden iVRI’s zijn er in voorbereiding. De invoering gaat wel veel trager dan aanvankelijk verwacht – met name in de grote steden- omdat de materie complex is en standaardisatie tijd kost. Normaal gesproken worden verkeerslichten in 15 jaar afgeschreven. Het is de […]

Fine-tune traffic flow using TLEX

The Netherlands has about 5,000 traffic light controllers (TLCs), of which 350 now are iTLC (intelligent traffic light controllers). Several hundred iTLCs are in preparation to be connected to the data exchange system that is available in The Netherlands. Connecting Intelligent Traffic Light Controllers (iTLCs) The implementation is not going as fast as initially expected. […]

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland

Op steeds meer plekken zien we hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. De uitrol van Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) over ons land breidt gestaag uit. Op dit moment zijn er iets meer dan 300 iVRI’s op straat gerealiseerd en via TLEX (Traffic Light Exchange) aangesloten op […]

Kontinuierlicher Ausbau von iTLCs in den Niederlanden

Wir sehen immer mehr, wie die Digitalisierung und die Nutzung von Daten in der Verkehrswelt Gestalt annehmen. Die Einführung von Intelligent Traffic Light Controllern (iTLCs) in den Niederlanden nimmt stetig zu. Derzeit haben die Niederländer etwas mehr als 300 iTLCs auf der Straße und sind über TLEX® (Traffic Live Exchange) mit der Datenkette verbunden. Diese […]

Steady expansion of iTLCs in the Netherlands

More and more, we see how digitalisation and the use of data in the world of traffic and transport are taking shape. The roll-out of Intelligent Traffic Light Controllers (iTLCs) across The Netherlands is steadily expanding. Currently, the Dutch have just over 300 iTLCs on the street and connected to the data chain via TLEX® […]